Gå til innholdet

346 personer starter 2019 med å vente på ny nyre

Ventelisten for ny nyre har sunket fra 363 ved første halvår 2018.

03.01.2019

Ved utgangen av 2018 var det 346 mennesker som sto på venteliste for ny nyre. Det viser OUS, Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for 2018.

-Vi ser på dette med bekymring, sier konstituert styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Nina Roland.

Selv om antallet pasienter som venter på ny nyre er oppsiktsvekkende høyt, er det verdt å merke seg at tallet har sunket det siste halvåret. Ved andre kvartal 2018 var det totalt 363 som ventet på ny nyre – det høyeste tallet noen gang.

-Tallet er høyt, men vi tar med oss at det har minket siden i fjor sommer. I tillegg ser vi at antallet levende givere holder seg forholdsvis stabilt, sier Roland. 

 
LNTs styreleder, Nina Roland. 

Roland sikter til at det i 2018 ble gjennomført 72 transplantasjoner med nyre fra levende giver, mot 77 i 2017. I 2017 så vi en markant oppgang på 64 prosent fra året før, etter flere år med negativ utvikling.

Flere venter på lever og pancreas 

Tallene fra Rikshospitalet viser også at det ved utgangen av 2018 var 34 på ventelisten for ny lever, mot 24 året før. Når det kommer til ventelisten for pancreastransplantasjon, viser statistikken at det var 17 - mot 14 ved ugangen av 2017. 

Stabilt lav avslagsprosent

Avslagsprosenten har sunket fra 22 til 21 prosent, etter å ha vært på 30 prosent i 2016. Dette tallet sier hvor mange donasjoner som ikke blir realisert på grunn av avslag fra pårørende eller den avdøde selv.

-Det er positivt at avslagsprosenten holder seg stabilt lav. Vi vil imidlertid oppfordre alle til å fortelle sine nærmeste om sitt standpunkt til organdonasjon. Det kan bidra til å få ventelisten ned, sier Roland.

Fra og med 2018 kan du registrere at du er positiv til organdonasjon i din egen kjernejournal på www.helsenorge.no, der det også finnes en funksjon som varsler dine nærmeste.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073