Gå til innholdet

Donor- og pårørendekontakt 

Når sykdom inntreffer, er det ikke bare den syke selv som rammes. Det å være pårørende kan for mange være en tøff påkjenning. Hvordan finner man plass til sine egne følelser? LNT har oppført to donor- og pårørendekontakter. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt. 

 Fylke  Navn  Kontaktinformasjon

 

Buskerud 

 

  Marianne Kvarme 

 

Telefon: 984 08 503

 Oslo og Akershus  Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen

 E-post: ine-sofie.kristiansen@outlook.com

 Telefon: 922 27 647

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073