Gå til innholdet

Donor- og pårørendekontakt 

Når sykdom inntreffer, er det ikke bare den syke selv som rammes. Det å være pårørende kan for mange være en tøff påkjenning. Hvordan finner man plass til sine egne følelser? LNT har oppført én person som både er donor- og pårørendekontakt, som har donert nyre til et familiemedlem. Du er hjertelig velkommen til å kontakte henne. 

 Fylke  Navn  Kontaktinformasjon
 Oslo og Akershus  Ine-Sofie Smedmoen Kristiansen

 E-post: ine-sofie.kristiansen@outlook.com

 Telefon: 922 27 647

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073