Gå til innholdet

Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT)

TT er et frivillig kommunalt/fylkeskommunalt tilbud om alternativ transport for personer som har vesentlige vansker med å benytte kollektive transportmidler på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom. Reisene kan benyttes ved dagligdagse oppgaver. TT-ordningen er ikke beregnet for kjøring til/fra legebesøk og behandling da disse reisene dekkes etter andre regler.

Ta kontakt med din kommune/fylkeskommune for mer informasjon om ordningen der du bor.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073