Gå til innholdet

Stønad til tannbehandling

Oppdatert februar 2021

Personer med nedsatt immunforsvar har rett på stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling, jamfør folketrygdloven del IV, kapittel 5 – stønad ved helsetjenester.

Det er ingen endringer i regelverket fra og med 2021 når det kommer til stønad til infeksjonsforebyggende behandling. Fra og med 2019 ble imidlertid kravet om legeerklæring presisert. Det kan gis stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende behandling der infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munn/kjever/tenner kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for en person, og der risikoen har sammenheng med personens medisinske tilstand og behandling.

Skriftlig dokumentasjon 

Personens tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning skal være dokumentert skriftlig ved erklæring fra lege/sykehusavdeling før den infeksjonsforebyggende behandlingen starter.

Det er tannlegen selv som er ansvarlig for at for at tannbehandlingen hindrer infeksjon og/eller infeksjonsspredning fra munnhulen – og som dermed kan innebære alvorlig risiko for personen. Noen erfarer nå at tannleger i større grad krever en mer detaljert legeerklæring enn tidligere, mens andre melder om status quo.

Den beste måten å sikre seg stønad på, er ved å ha en legeerklæring med oppdatert informasjon om din medisinske tilstand og risikovurdering av infeksjonsspredning. Tannlegenes egenandel varierer fra tannlege til tannlege.

Du kan sammenligne priser på https://www.hvakostertannlegen.no/

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073