Gå til innholdet

Sosionomtjenesten på sykehus

Kronisk sykdom og endret livssituasjon kan påvirke flere sider ved livet enn de medisinske, som for eksempel utfordringer rundt hverdagslige gjøremål, familiesituasjon og økonomi.

Mange sykehus har sosionom som kan hjelpe deg. Du kan snakke med legen om en henvisning til sosionom, eller snakke med sykepleier om hvordan dette foregår ved ditt sykehus.

Sosionomen kan:

  • Gi deg informasjon, råd og veiledning om rettigheter og hjelpetiltak
  • Gi deg råd og veiledning i forhold til arbeid, utdanning og hjemmesituasjon
  • Bistå med søknader
  • Formidle kontakt med hjelpeapparatet på hjemstedet
  • Gjennom samtaler hjelpe deg med de tanker - og følelsemessige reaksjoner som alvorlig sykdom og endret livssituasjon medfører

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073