Gå til innholdet

Veileder for å klage på Pasientreiser

Det er to former for Pasientreiser: reiser uten rekvisisjon og reiser med rekvisisjon.

Reiser med rekvisisjon gjelder i størst grad for dialysepasienter.

Pasientreiser med rekvisjon 

Hvis du av helsemessige eller trafikale årsaker ikke kan reise med offentlig transport, kjøre selv eller bli kjørt, kan du ha rett på en rekvirert reise. Å reise med rekvisisjon betyr at pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og velger transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. Noe ventetid må beregnes, og når det er mulig, reiser flere pasienter sammen. Du betaler kun en egenandel for reisen, hvis du ikke har fritaksgrunn eller frikort (Helsenorge, 2021a).

Pasienter kan logge inn på Helsenorge for å få oversikt over og informasjon om fremtidige rekvirerte Pasientreiser. Du kan også endre, avbestille og bekrefte rekvirerte reiser. Hvis pasienten ikke ønsker å bruke den digitale tjenesten kan de ta direkte kontakt med pasientreisekontoret.

Reiser med rekvisisjon ligger under de regionale helseforetakene. 

Pasientreiser uten rekvisisjon 

Reiser uten rekvisisjon er reiser som pasienten organiserer selv, for så å søke om å få stønad til reisen i etterkant (Helsenorge, 2023). 

Du kan få pengestøtte til reisen hvis:

  • Behandlingen dekkes av det offentlige
  • Reisen er lengre enn ti kilometer hver vei. Du kan få støtte til reiser kortere enn ti kilometer hvis behandlende lege dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
  • Reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Også her er det et unntak hvis behandlende lege dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved bruk av offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

Reiser uten rekvisisjon ligger under Pasientreiser HF. 

Kontaktinformasjon: Telefon: 05515, E-post: postmottak@Pasientreiser.no
Husk at informasjon på e-post ikke må inneholde helse- og personopplysninger.

Klage på en Pasientreise 

Du har rett til å klage på stønad du har fått og på reisen du hadde med Pasientreiser. Klagen må sendes innen fire uker etter at du mottok stønad eller gjennomførte pasientreisen (Helse Norge, 2021b).

Klage på reise med rekvisisjon

Dersom du ønsker å klage på en rekvirert reise eller et vedtak på en pasientreise med tilrettelagt transport, må en skriftlig og underskrevet klage rettes til ditt lokale pasientreisekontor.

Avvik ved transporten kan meldes til pasientreisekontoret på følgende måter:

Ved å ringe 05515 i kontorets åpningstid

Ved å sende en e-post med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til pasientreisekontorets e-postadresse.

Ved å sende et brev med rekvisisjonsnummer og en kort forklaring på avviket til postadressen til ditt pasientreisekontor. Se under for kontaktinformasjon. 

Merk! Om du ikke har rekvisisjonsnummeret på reisen, må avviket alltid ringes inn til 05515.

Region Helse Nord

I Helse Nord er det fire helseforetak og fire pasientreisekontor (Pasientreiser, 2023a).

Pasientreiser Helgelandssykehuset, Mosjøen: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@helgelandssykehuset.no, Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-16.00
Postadresse: Helgelandssykehuset HF, avd. Pasientreiser, Boks 568, 8651 Mosjøen  

Pasientreiser Nordlandssykehuset, Gravdal: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@nlsh.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-16.00
Postadresse: Nordlandssykehuset Lofoten, seksjon for pasientreiser, boks 373, 8376 Leknes ​

Pasientreiser Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø: Telefon: 05515
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-16.00
Postadresse: Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Pasientreiser, postboks 85, 9038 Tromsø

Pasientreiser Finnmarkssykehuset: Hammerfest: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@finnmarkssykehuset.no​, Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-16.00
Postadresse: Finnmarkssykehuset HF, Pasientreiser, Sykehusveien 35, 9601 Hammerfest

Region Helse Midt-Norge

I Helse Midt-Norge er det tre helseforetak og tre pasientkontor (Pasientreiser, 2023b).

Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund: Telefon: 05515, E-post: pasientre​iser@helse-mr.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-17.00
Postadresse: Pasientreiser Møre og Romsdal, Ålesund sykehus, 6026 Ålesund

Pasientreiser St. Olavs hospital, Orkdal: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@stolav.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-17.00  
Postadresse: Pasientreiser St. Olavs hospital, Sjukehusvegen 3, 7300 Orkanger

Pasientreiser Nord-Trøndelag, Levanger: Telefon 05515, E-post: pasientreiser@hnt.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-17.00
Postadresse: Helse Nord-Trøndelag HF, Pasientreiser, postboks 333, 7601 Levanger

Region Helse Vest

I Helse Vest er det fire helseforetak og fire pasientreisekontor (Pasientreiser, 2023c).

Pasientreiser Helse Bergen, Bergen: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@helse-bergen.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.00-19.00, Lørdag 09.00-15.00
Postadresse: Helse Bergen HF, Haukeland universitetssykehus, avdeling for pasientreiser, postboks 1400, 5021 Bergen

Pasientreiser Helse Førde, Førde: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@helse-forde.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.30-18.00
Postadresse: Pasientreiser Helse Førde, Postboks 1000, 6807 Førde

Pasientreiser Helse Fonna, Haugesund: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@helse-fonna.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.30-16.00
Postadresse: Helse Fonna HF, Pasientreiser, Postboks 2170, 5504 Haugesund

Pasientreiser Helse Stavanger, Stavanger: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@sus.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 08.00-15.30
Postadresse: Pasientreiser Helse Stavanger, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Region Helse Sør-Øst

I Helse Sør-Øst er det seks pasientreisekontor (Pasientreiser, 2023d).

Pasientreiser Sørlandet, Lillesand: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@sshf.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.30-16.00
Postboks: Sørlandet sykehus HF Arendal, Pasientreiser, postboks 783, 4809 Arendal

Pasientreiser Innlandet, Moelv: Telefon: 05515, E-post: post-pi@sykehuset-innlandet.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.00-17.00
Postadresse: Sykehuset Innlandet HF, Pasientreiser Innlandet, postboks 104, 2381 Brumunddal

Pasientreiser Østfold, Sarpsborg: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@sshf.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.00-15.30
Postadresse: Sykehuset Østfold, Pasientreiser, postboks 300, 1714 Grålum

Pasientreiser OUS, Lørenskog: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@ous-hf.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.00-19.00, Lørdag 08.00-15.00
Postadresse: Oslo universitetssykehus, pasientreise- og sykehustransportavdelingen, Sykehusveien 19, 1474 Nordbyhagen

Pasientreiser Vestre Viken, Drammen: Telefon: 05515, E-post: pasientreiser@vestreviken.no
Åpningstider telefon: Mandag-fredag 07.00-17.00
Postadresse: Vestre Viken HF, Pasientreiser, Dronninggata 28, postboks 800, 3004 Drammen

Pasientreiser Vestfold og Telemark, Skien: Telefon: 05515, E-post: syketransport@sthf.no
Åpningstider telefon: 07.00-17.00
Postadresse: Sykehuset Telemark, v/Pasientreiser Vestfold og Telemark, Postboks 2900 Kjørbekk, 3710 Skien

Klage på reise uten rekvisisjon

Digital klage

Du kan sende digital klage hvis du har fått et digitalt vedtak på søknaden din.

For å klage må du logge inn på Helsenorge.no og velge vedtaket du skal klage på i søknadsoversikten. Du må åpne vedtaket ditt og lese det før du kan klage.

Under vedtaket ditt, velg «klag på vedtaket». Her kommer det opp tekstfelt hvor du kan klage hvis du allerede har åpnet og lest vedtaket. Du kan skrive klagen direkte i et tekstfelt, og du kan laste opp dokumentasjon, hvis du trenger det.

Du kan kun klage på én sak i klagen. Skal du klage på flere saker, må du sende inn klage for hver enkelt sak.

Har klagefristen gått ut i en sak, er det ikke mulig å klage på saken.

Klage per post

Hvis du ønsker å klage på et vedtak fra Pasientreiser, kan du skrive ut klageskjema. Klageskjemaet må fylles ut og sendes i posten. Klager, klagers verge eller fullmektig, må skrive under på klagen.

Dere finner klageskjema her:
https://www.helsenorge.no/Pasientreiser/om/klage/                                                           

Klagen sendes til:
Pasientreiser HF,
Postboks 2533 Kjørbekk,
3702 Skien

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073