Gå til innholdet

FFOs rettighetssenter

www.ffo.no/rettighetssenteret

LNT er medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO, www.ffo.no), som driver Rettighetssenteret.

Rettighetssenteret er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom. Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering. Senterets rådgivere er jurister med lang erfaring innen velferdsrettens område og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Senteret har ikke kapasitet til å ta i mot personlig oppmøte, men kan kontaktes på telefon 23 90 51 55 eller via deres kontaktskjema (www.ffo.no/Rettighetssenteret/Kontaktskjema/).

Rettighetssenteret åpningstider er mandag til torsdag kl. 10:00-14:00. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073