Gå til innholdet

Blå resept

Når du har en kronisk sykdom som krever behandling i minst tre måneder, kan du ha krav på medisiner på blå resept.

  • Får medisinen legen din har forskrevet innvilget blå resept, betyr det at du kun betaler egenandel når du henter medisinen på apoteket.
  • Har du resepter som kan brukes flere ganger, må du betale ny egenandel hver gang du henter medisiner tilsvarende tre måneders forbruk.
  • Hvis vilkårene for blå resept ikke er oppfylt, kan legen din sende en søknad om å få refundert utgiftene til medisiner for deg. Individuelle søknader om blå resept må godkjennes av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO), og du vil få et skriftlig vedtak i posten.
  • Får medisinen din innvilget refusjon, må du ta med vedtaket på apoteket når du henter ut medisinene og betaler da kun vanlig egenandel.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398