Gå til innholdet

Dialyse i utlandet

Informasjon fra HELFO

Teksten er hentet fra: https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/dialyse-i-utlandet
Hopp over innholdsfortegn

Det er ulike måter å få dekket dialysebehandlingen på. Dette kommer an på om du er i et land innenfor eller utenfor EU/EØS

Overordnet er det viktig å være klar over at det er noen forsikringsselskaper som ikke dekker skader eller sykdom hvis man er på planlagt behandling i utlandet - eksempelvis dialyse. Dette må sjekkes med eget selskap. 

Videre er det slik at hvis du får komplikasjoner/andre sykdomstilfeller underveis i dialyse på privat klinikk, bør du over på offentlig sykehus. Eventuelt kan du sjekke på forhånd om reiseforsikringen dekker dette. 

Innenfor EU/EØS

Europeisk helsetrygdkort
Dersom du skal reise innenfor EU/EØS og Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene til dialysebehandling på offentlig sykehus etter oppholdslandets lovgivning. Du må da ha med Europeisk helsetrygdkort, og skal bare betale samme egenandel som innbyggerne i det landet du oppholder deg.

Er du statsborger fra land utenfor EU/EØS, men bosatt i Norge, har du i mange tilfeller ikke rett til Europeisk helsetrygdkort. Du har likevel rett til å få dekket utgifter til dialysebehandling innenfor EU/EØS og Sveits.

Søknad om dekning av utgifter dersom du ikke har brukt helsetrygdkort
Dersom du er pliktig medlem i norsk folketrygd og statsborger i et EØS-land, kan du få dekket utgifter til dialysebehandling på offentlig eller privat sykehus innenfor EØS. Det samme gjelder for enkelte andre persongrupper. Dersom du har lagt ut for behandlingen selv, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Legen må ​i egen rubrikk i søknadsskjemaet skrive under på at du har et medisinsk behov for dialyse.

Send ​«Søknad om dekning av utgifter til dialyse i utlandet (05-24.08)» til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg – senest innen 6 måneder etter at du har fått behandlingen.

Sammen med utfylt og signert søknad må du legge ved spesifisert originalfaktura og originalkvittering som viser at behandlingen er betalt.

Dokumentasjonen må være på norsk, dansk svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få dokumentene utstedt på ett av disse språkene. Dersom dokumentene er på at annet språk enn de nevnte, kan det være at Helfo må be deg om å oversette dokumenter for din egen regning.

Refusjonen begrenses oppad til det beløpet som ville blitt refundert dersom tilsvarende behandling var utført i Norge. Du vil aldri få dekket mer enn det behandlingen faktisk har kostet.

Forhåndstilsagn – frivillig ordning
Forhåndstilsagn er en frivillig ordning som gir deg økonomisk trygghet. Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for dialysebehandlingen på sykehus innenfor EU/EØS.  Forhåndstilsagnet bekrefter at du har krav på å få dekket utgiftene til behandlingen. Du vil også få vite hvor mye du maksimalt kan få dekket av utgiftene dine. Du må likevel betale for behandlingen og deretter søke om å få utgiftene dekket av Helfo. Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Utenfor EU/EØS

Dersom du er medlem av folketrygden og skal reise utenfor EU/EØS-området, må du selv legge ut for dialysebehandlingen og søke Helfo om refusjon i etterkant. Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Før du reiser, må du sørge for å få legeerklæring fra fastlege eller behandlende lege. Legen må i egen rubrikk i søknadsskjemaet skrive under på at du har et medisinsk behov for dialysebehandling.

Send ​«Søknad om dekning av utgifter til dialyse i utlandet (05-24.08)» til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg – senest innen 6 måneder etter at du har fått behandlingen.

Sammen med søknaden må du legge spesifisert originalfaktura og originalkvittering som viser at behandlingen er betalt.

Slik fyller du ut skjemaet ditt:

  • Fyll ut skjemaet med sort eller mørk blå penn.
  • Bruk skjemaet som forsiden med vedlegg /kvitteringer bak.
  • Fest eventuelle vedlegg/kvitteringer med binders. Ikke bruk lim, tape eller stifter.
  • Kvitteringene må være originale og leselige.
  • Undertegn med navnet ditt.
  • Innhold levert av: Helfo
  • Sist oppdatert: 06.10.2016

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Grenseveien 99 Kontonr.: 8230 06 01398