Gå til innholdet

Dialyse i utlandet

Teksten er hentet fra: https://helsenorge.no/behandling-i-utlandet/dialyse-i-utlandet

Dialyse i utlandet

Hvis du har behov for dialyse under midlertidig opphold i utlandet, kan du ha rett til å få refundert utgiftene til dette.

Det er ulike måter å få dekket utgiftene til dialysebehandlingen på. Dette kommer an på om du er i et land innenfor eller utenfor EU/EØS.

Innenfor EU/EØS

Europeisk helsetrygdkort

Skal du reise innenfor EU/EØS og Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene til dialysebehandling på offentlig sykehus etter oppholdslandets lovgivning. Du må da ha med Europeisk helsetrygdkort, og du skal bare betale samme egenandel som innbyggerne i det landet du oppholder deg. Du må selv inngå avtale med et offentlig behandlingssted der du kan få dialyse.

Er du statsborger fra land utenfor EU/EØS, men bosatt i Norge, har du i mange tilfeller ikke rett til Europeisk helsetrygdkort. Du kan likevel ha rett til å få dekket utgifter til dialysebehandling innenfor EU/EØS og Sveits.

Søknad om dekning av utgifter dersom du ikke har brukt helsetrygdkort

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i. 

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen. 

Hvis du har lagt ut for behandlingen selv, kan du i ettertid søke Helfo om å få dekket utgiftene.

Du må sørge for å få en erklæring fra lege på at du har et vedvarende og regelmessig behov for dialyse. For å få refusjon må du også sørge for å få med deg originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for behandlingen.

Dokumentasjonen må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få dokumentene utstedt på ett av disse språkene. Dersom dokumentene er på et annet språk enn de nevnte, kan det være at Helfo må be deg om å oversette dokumenter for din egen regning.

Refusjonen begrenses oppad til det beløpet som ville blitt refundert dersom tilsvarende behandling var utført i Norge. Du vil aldri få dekket mer enn det behandlingen faktisk har kostet.

Forhåndstilsagn – frivillig ordning

Forhåndstilsagn er en frivillig ordning som gir deg økonomisk trygghet. Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for dialysebehandlingen på sykehus innenfor EU/EØS.  Forhåndstilsagnet bekrefter at du har krav på å få dekket utgiftene til behandlingen. Du vil også få vite hvor mye du maksimalt kan få dekket av utgiftene dine. Du må likevel betale for behandlingen og deretter søke om å få utgiftene dekket av Helfo. Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Utenfor EU/EØS

Er du medlem av folketrygden og skal reise utenfor EU/EØS-området, må du selv legge ut for dialysebehandlingen og kan søke Helfo om refusjon i etterkant. Du kan ikke søke om forhåndstilsagn. Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse. 

Du må sørge for å få en erklæring fra lege på at du har et vedvarende og regelmessig behov for dialyse, og du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Send søknad digitalt til Helfo

Logg inn på Helfos digitale skjema ved å klikke under her: 

Nyttig informasjon om å sende digitalt skjema, finner du her.

Søknad om dekning av utgifter til behandling må sendes senest innen 6 måneder etter hver enkelt dialysebehandling.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn skjema i posten (se lenken under).
Sendes til: Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Legen kan i en egen rubrikk i søknadsskjemaet skrive under på at du har et medisinsk behov for dialysebehandling i stedet for å skrive en egen legeerklæring.

​«Søknad om dekning av utgifter til dialyse i utlandet (05-24.08)»

Bokmål | Nynorsk

Sammen med søknaden må du legge originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon som viser at behandlingen er betalt.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt. Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år. 

Helseopplysninger er sensitiv informasjon som ikke bør sendes med e-post. Vi ber deg derfor om å sende fullmakten til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller med brevpost til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon.

Hopp over innholdsfortegn

 

Innhold levert av: Helfo

Sist oppdatert: 04.12.2019

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073