Gå til innholdet

Samliv og seksualitet ved nyresykdom og etter transplantasjon

Sex behøver ikke nødvendigvis å være samleie, men kan være andre seksuelle handlinger som er vel så gode. - Nyreforeningen: "Seksualitet"

I brosjyren "Seksualitet" gir den danske Nyreforeningen råd om hvordan man kan takle problemer som kan oppstå når den ene i et parforhold blir nyresyk.

Sykdommen kan i seg selv redusere sexlysten. Tretthet er et vanlig symptom hos nyresyke. Også bekymringer kan redusere lysten på sex, både hos den syke og hos partneren.

Kreftsykepleier og sexologisk rådgiver Solveig Fridheim Torp ved Kreftomsorg Rogaland framhevet på LNTs mestringskurs for voksne pårørende i august 2014 følgende forhold ved nyresykdom/transplantasjon som har betydning for seksualitet:

Hos kvinner:

 • Graviditet frarådes ved dialyse
 • Etter transplantasjon > økt sjanse for graviditet (NB! Prevensjon)
 • Oppfølging av lege ved svangerskap > avhengig av sykdomssituasjon
 • Aktuelt: Kroppsbilde / smerter / infeksjoner / slimhinneproblematikk / redusert lyst / evne til orgasme
 • Tap / sorg

Hos menn:

 • Menn i dialyse > redusert evne til graviditet på grunn av redusert mengde sædceller
 • Transplantasjon > ereksjonssvikt ikke uvanlig > bekymring gir selvforsterkende effekt / motsatt hvis man får positiv effekt av hjelp

Hvordan takle seksuelle problemer ved alvorlig sykdom
Det er viktig at man snakker sammen - hvor vanskelig det enn kan være. Nyreforeningen har laget en liste over spørsmål man kan bruke som utgangspunkt for en slik samtale:


"... Den åpenhet og ærlighet dere viser hverandre ved å snakke om problemene kan i seg selv være en god begynnelse for å løse problemet. Kanskje finner dere sammen deres egen løsning, eller dere blir enige om sammen å søke profesjonell hjelp ..."

Prøv å finne svar på:​

 • Påvirker sykdommen hverdagslivet ditt?
 • Hva betyr ordet "seksualitet" for deg?
 • Hva innebærer sex for deg - og for din partner?
 • Hva er viktig for deg i ditt seksualliv?
 • Er du tilfreds med seksuallivet ditt?
 • Virker nyresykdommen inn på seksuallivet ditt?
 • Virker medisiner inn på seksuallivet ditt?
 • Er det noe som har med sex å gjøre som du bør fortelle partneren din?
 • Er det noe som har med sex å gjøre du gjerne vil vite? - Og skal du spørre partneren din?
 • Har du eller partneren din symptomer som gir seksuelle problemer?
 • Ønsker du at seksuallivet ditt skal endres? - Ønsker partneren din det?
 • Hva kan dere gjøre for at seksuallivet deres skal bli velfungerende? - Hva kan du selv gjøre og hva kan partneren din gjøre?
 • Hvis du ikke selv kan håndtere de seksuelle problemene, hvem kan du snakke med om dem?
Nyreforeningen 2014: "Seksualitet", side 16 (oversatt fra dansk)

Det er ikke bare samleie som er sex
Man kan leve ut det seksuelle uten å ha samleie. Solveig Fridheim Torp framhevet dette på LNTs mestringskurs for voksne pårørende. Det kan bli nødvendig å redusere forventningene til hva sex skal være og finne alternative måter å tenke omkring seksualitet på: Hva var seksualitet for meg/oss tidligere, hva kan det være for meg/oss nå? Hva trenger jeg/du mest nå? Hva er godt nok? Man kan akseptere endringene og finne nye måter for å leve ut seksualiteten, med fokus på nærhet, nytelse, kommunikasjon og møtepunkter.

Det er nødvendig å snakke med sin partner om det dersom man har redusert seksuallyst. Hvis man unnlater å snakke om det, kan den andre lett føle seg avvist og man kan komme inn i en "ond sirkel".
- Nyreforeningen 2014: "Seksualitet" (fritt oversatt fra dansk)


Samliv: Her kan det være hjelp å få

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073