Gå til innholdet

Hva er peritonealdialyse?

Illustrasjonen viser hvordan peritonealdialyse fungerer.

Peritonealdialyse. Illustrasjon: Anna Granqvist

Dette er en hjemmebasert dialysemetode, hvor man benytter peritoneum som dialysemembran (filter). Peritoneum er hinnen som omgir de indre organene i buken og bukveggen, og som danner et lukket hulrom med stor overflate. I hinnen er det svært mange små blodårer, hvor uttransport av avfallsstoffer og overskudd av vann og salter kan finne sted.

Gjennomføring av PD-dialyse

Metoden krever at man opererer inn et dialysekateter gjennom bukveggen inn i bukhulen. Dette kan for eksempel gjøres med kikkhullskirurgi som dagpasient. Det tar ca. 2 til 4 uker fra kateteret er anlagt til det er klart til bruk.

Kateteret brukes til å fylle dialysevæske inn i buken, som regel 2 liter om gangen. Dialysevæsken trekker til seg overflødig kroppsvann og avfallsstoffer. Etter noen timer tømmes dialysevæsken ut igjen, og etterpå settes det inn ny væske. Dette gjøres som regel 3-4 ganger daglig.

Alternativt kan væskeskiftene gjøres automatisk om natten ved hjelp av en maskin mens man sover, med total dialysetid på ca. 8-10 timer. Begge formene kan gjennomføres assistert, for eksempel av hjemmesykepleiertjenesten, hvis man ikke klarer å utføre dette selv.

Fordeler med peritonealdialyse

PD som dialysemetode er ofte mer skånsom og kan bevare pasientenes resterende nyrefunksjon lengre enn hemodialyse. Den gir mer frihet og fritid til pasientene, spesielt for de med lang reisevei til nærmeste hemodialysesenter.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073