Gå til innholdet

Fordeler med hjemmedialyse

Thorhild Jære har dialyse hjemme. Foto: privat

"Hjemmedialyse gir mer overskudd til å jobbe, trene og være i aktivitet."
-Torhild Jære, bruker av hjemmehemodialyse om natten 

Har du vurdert å ha dialyse hjemme? Mange erfarer at det å flytte behandlingen til sitt eget hjem kan øke livskvaliteten betydelig. Peritonealdialyse (PD) er den vanligste formen for hjemmedialyse, og blir ansett som best egnet så lenge dine egne nyrer fortsatt produserer urin. Metoden innebærer at man fyller bukhulen med dialysevæske, som trekker til seg avfallsstoffer og overskuddsvæske fra blodbanen. Denne dialyseformen bruker bukhinnen (peritoneum) som membran. Peritoneum er hinnen som omslutter de indre organene i buken og bukveggen. Dermed danner den et lukket hulrom med en stor overflate.

Hemodialyse (HD) er den andre dialyseformen, og kan gjennomføres på dialyseenhet og i eget hjem. I HD blir avfallsstoffer fra blodet og væskeoverskudd fjernet via et dialysefilter koblet til en dialysemaskin. I filteret kommer blodet i kontakt med dialysevæske, og avfallsstoffer transporteres til dialysevæsken ved hjelp av diffusjon. Dette skjer fordi molekyler alltid vil flytte seg fra et miljø med høy konsentrasjon til et miljø med lav konsentrasjon. Etter at blodet er filtrert, blir det ført tilbake til blodbanen igjen. 

Felles fordeler for peritonealdialyse (PD) og hjemmehemodialyse (HD)

 • Du får økt fleksibilitet, og kan selv planlegge behandlingen ut fra din hverdag, aktiviteter og reising
 • Behandlingen foregår hjemme, noe som for mange er forbundet med bedre livskvalitet og mindre følelse av å være syk
 • Du sparer reisetid til og fra sykehuset
 • Du har bedre muligheter til å jobbe eller studere, da du selv kan tilpasse tidspunktene for behandlingen
 • Du kan ha gjester og være sammen med familien hjemme mens du er i dialyse
 • Du får økt forståelse for hva dialyse er og hvordan det fungerer

Dersom du gjennomfører behandlingen ofte, unngår du at avfallsstoffer og væske hoper seg opp. Dette kan gi følgende fordeler:

 • Mer energi i hverdagen
 • Det øker muligheten for at du kan redusere inntaket av medisiner, særlig blodtrykksmedisin, fosfatbindere og EPO
 • Du har ikke like strenge væskerestriksjoner
 • Bedre appetitt
 • Større frihet når det kommer til kosthold
 • Du kan få bedre søvn og bedre form generelt
 • Mindre belastning for hjertet

Spesielle fordeler ved PD

 • PD bevarer nyrenes evne til å produsere urin
 • Ved PD er reising lettere

Informasjonen over er hentet fra brosjyren "Dialyse: Borte bra, hjemme best?", som LNT utga sommeren 2019. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073