Gå til innholdet

LNTs barne- og familieleir

Meld deg på sommerleir i 2024!

LNT arrangerer hvert år en sommerleir for nyresyke og transplanterte barn med søsken og foresatte. Leiren avholdes på et leirsted, og de siste årene har vi vært i Kragerø. Tidligere har vi også brukt Heia Haraldvigen ved Kristiansand og Heia Merket i Valdres. Leiren er svært populær blant familier i LNT, og flere deltar år etter år.

På leiren er alle velkomne til å delta, og aktivitetene tilpasses gruppen som kommer. Det er ikke krav om deltagelse på alle aktivitetene i løpet av leiren som varer i fire dager, fra onsdag til søndag. Dersom noen har behov for hvile, eller av andre grunner vil avstå fra en aktivitet, er det helt opp til en selv. Frivillige familiekontakter i LNT er ansvarlige sammen med leirstedets ansatte under selve leiroppholdet, og forberedelser og påmelding ivaretas av LNTs administrasjon. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Vi håper du og din familie vil delta på sommerleiren vår!

Bildene er fra sommerleiren i 2016. Foto: Hildegunn Stenvik

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073