Gå til innholdet

Levertransplanterte

Transplantasjon av lever ble mulig etter at Cyklosporin ble innført for å hindre avstøtning, og den første levertransplantasjonen ble utført i Norge i februar 1984. På slutten av 1980-tallet var det blitt så mange levertransplanterte at de følte behov for å organisere seg. I 1988 var det møter mellom LfN og initiativtaker til organisering av de levertransplanterte, Lise Sørbo Eggen. De levertransplanterte ønsket allerede da tilknytning til LfN, og fikk tilbud om å bli støttemedlemmer i LfN. Foreningen for Levertransplanterte ble stiftet i 1989, med LfN som "fadder", og hadde da 15 pasientmedlemmer og 28 støttemedlemmer.

LfN nedsatte i 1989 et bredt sammensatt utvalg som skulle utarbeide en langtidsplan for foreningen, bl.a. med tanke på en felles forening for transplanterte uansett organer. På Landsmøtet i 1990 ble det enighet om å endre navnet fra Landsforeningen for Nyrepasienter - LfN til Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte - LNT fra årsskiftet 1990/91. Samtidig var det enighet om å endre navn på bladet, og utarbeide forslag til ny logo. Dette ble gjort fordi man ønsket også andre transplanterte velkommen i foreningen, og man hadde etter samtalene med levertransplanterte enighet om at problemstillingene for transplanterte er likeartede. Foreningen for Levertransplanterte ble invitert til Landsmøtet i LfN i 1990, og de la der fram søknad om medlemskap i LfN. Landsmøtet godkjente søknaden, og levertransplanterte ble opptatt som medlemmer fra og med dette Landsmøtet. Det første året hadde de en observatør i Landsstyret. Levertransplanterte fikk allerede i nr. 1/1990 en egen medlemsside i "Nyrene og vi" med navnet "Rett fra Lever'n".

I 1991 fikk Foreningen for Levertransplanterte tilknytning som et fylkeslag til LNT, og etter hvert ble betegnelsen endret til Levergruppa. I 1993 meldte det seg bare ett medlem til årsmøtet i tillegg til styret, og møtet ble avlyst. Intensjonene var gode, og behovet til stede for en forening, men det er vanskelig og strevsomt for et lite antall medlemmer å drive en landsforening, og i dag er levertransplanterte medlemmer i LNT på lik linje med nyretransplanterte og bukspyttkjerteltransplanterte.


Les neste historieartikkel:

LNTBU - Barn og ungdom

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073