Gå til innholdet

Lokalavdelinger/fylkeslag

En av de viktigste oppgavene ved oppstarten av foreningen var å få på plass lokalavdelinger slik at foreningen fikk forankring rundt i landet. Rogaland var først ute med lokalavdeling, den kom faktisk i gang før Landsforeningen ble stiftet. I løpet av 1981 ble det startet lokalavdelinger også i Trøndelag, Hedmark, Østfold og Oslo/Akershus, og året etter i Hordaland. Videre fikk flere fylker egne lokalavdelinger:

 Fylkeslag  Stiftet
 Rogaland  1980
 Sør-Trøndelag  10. juni 1981
 Østfold  6. oktober 1981
 Hedmark  24. november 1981
 Oslo og Akershus  28. november 1981
 Hordaland  28. september 1982
 Aust- og Vest-Agder     9. august 1985
 Vestfold  20. september 1984
 Nord-Trøndelag  1984
 Telemark  21. januar 1986
 Møre og Romsdal  19. oktober 1990
 Buskerud  31. desember 1990
 Nordland  1992
 Oppland  19. oktober 1995 (gjenopprettet i 2014 etter noen års inaktivitet)
 Troms  2000
 Finnmark  2011

 

Lokalavdelingene ble på Landsmøtet i 1991 omdøpt til Fylkeslag, og det ble samtidig åpnet for lokallag innen fylkene. I dag er kun ett lokallag (Harstad og omegn) aktivt.

Fylkeslagene utgjør foreningens direkte kontakt med medlemmene. Det er i første rekke gjennom fylkeslagene medlemmene har kontakt med og påvirkningsmulighet på foreningen. Og det er fylkeslagene som kan påse at helsevesenet ivaretar våre medlemmer på tilfredsstillende måte. Det er derfor svært viktig for foreningen, og medlemmene, at fylkeslagene er i stand til å ivareta sine oppgaver i tråd med vedtekter og planer.


Les neste historieartikkel:

Likepersonsarbeid

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073