Gå til innholdet

Skal utvikle sensorplaster for måling av væskebalanse

Foto: Vegard Eggen, Adresseavisen.

ExtraStiftelsen-støtte til nok et prosjekt som har søkt gjennom LNT .

20.12.2018

Tirsdag 11. desember kunne du lese at ExtraStiftelsen kom på overraskelsesbesøk til LNTs kontorer med den gledelige beskjeden om at LNT får støtte til å arrangere ungdomsleir i 2019. Da den komplette oversikten over Helse høst-tildelingen ble offentliggjort lørdag 15. desember, ble det klart at nok et spennende prosjekt som har søkt gjennom LNT mottar støtte. Prosjektet er et samarbeid mellom Helse Nord-Trøndelag og Mode Sensors. 

Ingen metodisk gullstandard

Bakgrunnen for prosjektet har sitt utspring fra at det ikke finnes noen metodisk gullstandard for å vurdere væskebalanse hos pasienter. Dette har gjort at helsepersonell ser et behov for nye og brukervennlige verktøy som kan kartlegge væskebalansen over tid. På den måten kan man avdekke potensielt alvorlige avvik på et tidlig tidspunkt. For dialysepasienter er det spesielt viktig å følge med på avvik i væskebalansen.

-Som nyrelege ved Sykehuset Levanger/Helse Nord-Trøndelag, opplever jeg stadige utfordringer i hverdagen med å finne ut om våre pasienter er i riktig væskebalanse. Da vi ble forespurt av Mode Sensors om vi kunne bli med i testing av et nytt sensorplaster som er under utvikling, og som forhåpentligvis kan registrere over- eller undervæsking på et tidlig stadium, syntes vi dette var svært interessant, sier overlege og spesialist i nyresykdommer ved Sykehuset Levanger, Solfrid Romundstad. 

Dette prosjektet skal utvikle et kroppsbåret, brukervennlig og nøyaktig sensorsystem for vurdering av hydreringsgrad hos pasienten. Tilbake i 2015 ble 67 enkeltstående tester for å diagnostisere for dårlig hydrering vurdert, hvorav ingen av testene ble ansett som gode nok. Ettersom det ikke finnes noen gullstandard, kombinerer legene i klinisk praksis en rekke metoder for å danne et helhetlig bilde av hydreringsgraden. Eksempler på dette er blodprøver, vekt, blodtrykk, puls og klinisk undersøkelse. Dette gir grunnlag for gode vurderinger, men det gir kun et øyeblikksbilde og fanger ikke opp kritiske avvik når pasienten er ute av klinikken.

-Bedre livskvalitet hos pasienter

Mode Sensors AS utvikler derfor et innovativt sensorsystem som muliggjør avansert analyse av pasientenes væskebalanse.

Gøran van den Burgt fra Mode Sensors er svært tilfreds med nyheten om at prosjektet mottar støtte. Han påpeker at dersom man lykkes med dette prosjektet, vil man få et sikkert, effektivt og brukervennlig sensorplastersystem som vil kunne skape store samfunnsøkonomiske gevinster.

-Det vil kunne gi bedre livskvalitet blant pasienter, reduserte helse- og omsorgskostnader og effektivisering av helsetjenestene, sier Burgt.

-Betyr svært mye

Nyrelege Romundstad stemmer i: 

-Det betyr svært mye at ExtraStiftelsen støtter opp om vårt forsknings- og innovasjonsarbeid, hvor målet er at pasientene skal få stadig bedre diagnostikk og behandling, sier hun. 

I prosjektet skal man fortløpende teste ulike prototypeversjoner på pasienter. Det er planlagt tre kliniske forsøk i 2019, før endelig klinisk studie for regulatorisk godkjenning skal gjennomføres 2. kvartal 2020.

Toårig prosjekt

Prosjektet blir tildelt 776 490 kroner det første året. Om fremdriften er god og alt går som planlagt, blir det delt ut tilsvarende sum påfølgende år.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073