Gå til innholdet

Covid-19 og vaksinerespons

ANBEFALER MÅLING AV ANTISTOFFENE: Vaksinegruppen ved OUS, Rikshospitalet oppfordrer alle til å måle antistoffene i blodet før sommeren. Her er Kristian Heldal, overlege ved Avd. for transplantasjonsmedisin ved OUS Rikshospitalet. (Foto: Erik Thallaug)

Hva har vi lært? Og hvor står vi i dag? Her kommer en oppdatering fra vaksinegruppen ved OUS, Rikshospitalet

Tekst: Karsten Midtvedt, Anders Åsberg, Kristian Heldal, Aud Stenehjem og Anna V. Reisæter

Tusen, tusen takk til alle som har stilt opp i forskjellige vaksinestudier, og til alle dere som har fått målt antistoffer mot SARS-CoV-2 både før – og ikke minst – etter multiple vaksineringer. Uten den fantastiske responsen fra dere hadde vi ikke lært så mye som vi har gjort. Denne kunnskapen har vært med på å redde liv!

Vi vet ikke når neste «bølge» med COVID-19 kommer, eller hvor farlig viruset da vil være. Som alle husker, så muterte virus som opprinnelig var fra Wuhan til alfa/delta, og så til forskjellige underarter av omikron virus (først omikron BA1/BA2 og så omikron BA4/BA5).

Mange, inkludert helsemyndighetene, forventer at det kommer nye «bølger» til høsten, eller kanskje allerede nå i sommer? Folkehelseinstituttet (FHI) har så langt ikke kommet med Covid-19 vaksineanbefalinger for høsten, men det er sannsynlig at disse vil være på linje med anbefalingene som fins mot influensa, det vil si en ny booster dose. Det vil da være viktig å følge de anbefalingene som FHI kommer med.

Hva har vi lært/registrert så langt?

70-75 prosent av de nyretransplanterte har målbare vaksine-antistoffer. Det innebærer imidlertid at det fortsatt er om lag 25-30 prosent av de nyretransplanterte som ikke har dannet målbare beskyttende antistoffer mot Covid-19.

Hver vaksine øker andelen som får antistoffrespons, også etter vaksine nr. 5 og flere. Har du først fått registrert litt respons på én vaksine, er sannsynligheten stor for at du etter neste vaksine vil få enda bedre antistoffrespons – med andre ord, så har immunsystemet «våknet».

En god antistoffrespons på vaksine beskytter mot utvikling av alvorlig COVID-19 og død, men den beskytter ikke mot å bli smittet.

Husk å måle antistoffene i blodet

Mengden målbare antistoffer avtar raskere hos immunsupprimerte (inkludert nyretransplanterte) enn hos personer som ikke bruker immundempende medikamenter. Derfor er det viktig å måle antistoffer i blodet med jevne mellomrom, slik at du selv vet hvor mye antistoffer/hvor god beskyttelse du har.

Vaksinegruppen ved OUS Rikshospitalet arbeider nå med å finne en måte å kunne bergene, ut ifra mengden målbare antistoffer, når man trenger/bør få ny vaksinedose for å ha beskyttelse mot Covid-19.

Basert på den kunnskapen vi har nå, oppfordrer vi alle til å måle antistoffer før sommeren (eller veldig tidlig i høst), slik at du har kjennskap til ditt nivå av antistoffer før du med all sannsynlighet vil bli anbefalt ny vaksine i høst. Så bør du måle antistoffer 3 - 6 uker etter høstens booster dose for å kunne vite ditt nivå før vinteren kommer.

Pandemien er ikke over
Selv om WHO nylig stadfestet at Covid-19 ikke lenger representerer en global helsekrise, er ikke pandemien over. Det er fortsatt nyretransplanterte pasienter som blir lagt inn på sykehus med smitte.

Heldigvis har kunnskapen som ble generert under pandemien gjort at utfallet nå oftest er betydelig bedre enn det var i starten av pandemien –  da dødeligheten var på ca. 20 prosent!

Igjen – tusen takk til alle som har vært med å skape ny og utrolig viktig kunnskap. Sammen med dere berger vi liv.

God sommer!

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073