Gå til innholdet

Vil du vinne en AV1-robot?

Unge funksjonshemmede deler også i 2017 ut roboten AV1 fra No Isolation, i samarbeid med Telia Mobilpant. Roboten deles ut til unge som går glipp av skolegang på grunn av kronisk sykdom eller funksjonshemning.

09.02.2017

Fra Unge Funksjonshemmede:

Telia sponser roboten, nettilgang, forsikringer og alle kostnader ved ett års bruk av roboten. No Isolation har ansvar for utsending, service og innhenting av robotene igjen etter 1 år.

AV1 kan med to motorer, batteri og innebygd 4G plukkes opp og tas med overalt. Kamera, høyttaler og mikrofon gjør at eleven kan bruke AV1 for å holde kontakt med venner, familie og følge med på undervisning i klassen uten å fysisk være tilstede. Alt styres med en app fra en telefon eller et nettbrett.

Dette følger med AV1: 

  • Informasjonsdokument til lærerne
  • Informasjonsplakat til klassen 
  • Personlig kode til appen
  • Brukermanual, kom i gang på 1, 2, 3
  • Informasjonsvideo til klassen, venner og familie

Alle spørsmål knyttet til bruk av roboten vil gå mellom mottaker og No Isolation.

SØKNAD

For å være med i trekningen av en robot, må du fylle søkekriteriene listet under.

Søkekriterier: 

1. Søker må være skoleelev, enten i barneskole, ungdomsskole eller videregående skole.

2. Søker må ha en kronisk og/eller langvarig sykdom eller en funksjonshemning. 

3. Søkeren må være forhindret fra å delta i undervisningen på grunn av innleggelse på sykehus/rehabilitering over lengre tid og/eller i flere perioder, eller være hjemmeværende over lengre tid og/eller i flere perioder på grunn av helsetilstand. Fraværet må sammenlagt tilsvare minimum 6 måneder i løpet av 1 år.

4. Vi prioriterer de som tilhører en husholdning med en samlet brutto årsinntekt som er lavere enn 600 000 kroner i året.

Mottagerne velges ut ved hjelp av loddtrekning blant søkerne som oppfyller kriteriene. Søkere vil være anonyme for alle andre enn Unge funksjonshemmede, som behandler søknadene. All informasjon fjernes etter at søknadene er behandlet ferdig. 

Du kan søke fortløpende, og være med i trekningen av roboter Unge funksjonshemmede vil dele ut i 2017. Vi vil i 2017 trekke mottakere blant alle som har søkt og ikke fått robot tidligere.

Du søker ved å benytte dette skjemaet: Link til søknadsskjema

Søker må ha relevant dokumentasjon tilgjengelig, da dette kan etterspørres. 

Om samarbeidet:

Dette er et samarbeid mellom Unge funksjonshemmede, Telia Mobilpant og No Isolation. Robotene er finansiert av Telia MobilPant. Unge funksjonshemmede deler ut robotene og har ingen annen tilknytning til selskapene. All oppfølging etter utdeling vil gå gjennom No Isolation.

Alle spørsmål rettes til styreleder i Unge funksjonshemmede Camilla Lyngen, på epost camilla@ungefunksjonshemmede.no.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073