Gå til innholdet

Vil du være med på sommerens barne- og familieleir?

Fra sommerleiren på Merket i 2017.

Sett av 1. - 5. august!

23.03.2022

Bli med på årets sommerbegivenhet på Merket i Valdres 1. - 5. august!

Vi har den store gleden å meddele at årets barne- og familieleir avholdes på Merket i Valdres. Leiren ligger sentralt plassert i Tisleidalen, en liten bygd og et dalføre rundt elven Tisleia i Innlandet fylke. Vi har plass til 15 familier på leiren, og det er påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det vil være flere familiekontakter med på samlingen, så om dere aldri har vært med på leiren før, vil dere bli tatt godt imot. Å delta på leir er gøy, aktivt og sosialt!

Hver familie får sitt eget rom eller hytte med bad/toalett og god standard. Alle måltider og aktiviteter gjøres i fellesskap.

Se her for mer informasjon om leirsted Merket i Valdres: https://www.rodekors.no/sentrene/merket/

Påmelding pr. e-post til: brian@LNT.no innen 30. mai 2022.

Oppgi navn og alder på alle familiemedlemmer som skal delta.
Husk å oppgi om du/dere har spesielle behov, og om familien har behov for flyreise til leiren.

Sted: Merket, Valdres

Tid: mandag 1. august – fredag 5. august 2022

Pris: Barn (nyresyk eller organtransplantert): 500 kroner
         Øvrige familiemedlemmer (foresatte og søsken): 1000 kroner pr. person

Alle deltakere på barne- og familieleiren må ha betalt medlemskontingent for 2022.
Påmeldingen godkjennes ikke før egenandel er betalt.
Egenandelen betales til konto: 8230 06 01398 innen 30. mai 2022.
Merk betalingen «Sommerleir 2022».

Reiseutgifter:

Vi dekker billigste reisealternativ for medlemmer av LNT. Bilkjøring godtgjøres med kr. 1 per kilometer. Det utbetales ikke passasjertillegg. For å få refundert eventuelle flyreiser, må det oppgis ved påmelding at flyreise er nødvendig, og fra hvilken flyplass. Etter påmeldingsfristens utløp blir maksimalt refunderbart beløp oppgitt av LNTs administrasjon. LNT forbeholder seg retten til å avslå forespørsel om dekning av flyreise for familiemedlemmer utover barn og to foresatte (ev. én foresatt og et søsken) dersom budsjettet tilsier at ytterligere utgifter ikke lar seg refundere.

Vi gleder oss!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073