Gå til innholdet

Vil du være med på sommerens barne- og familieleir?

Sett av 19. - 23. juni!

29. mars 2019

I fjor ble det rekord med 55 deltakere. Når vi i år returnerer til Haraldvigen utenfor Kristiansand, er det med en forhåpning om at det skal bli en like fin opplevelse også denne gangen. 

Livet i fjæra kan by krabbefiske, fisking, skjærgårdsorientering, bålbrenning og bading - og kanskje flåtebygging? Ellers er det gode muligheter for ballspill, lek og aktiviteter for enhver smak. 

Vi har plass til ca.15 familier på leiren, og det er påmelding etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det vil være flere familiekontakter med på samlingen, så om dere aldri har vært med på leiren før, vil dere bli tatt godt imot. Å delta på leir er gøy, aktivt og sosialt!

Hver familie får sitt eget rom eller hytte med bad/toalett og god standard. Alle måltider og aktiviteter gjøres i fellesskap.

Påmelding pr. e-post til: ingvild@LNT.no innen 15. april 2019.

Oppgi navn og alder på alle familiemedlemmer som skal delta.

Husk å oppgi om du/dere har spesielle behov, og om familien har behov for flyreise til leiren.

Sted:   Heia Haraldvigen, Kristiansand

Tid:      onsdag 19. juni – søndag 23. juni 2019

Pris:     Barn (nyresyk eller organtransplantert): 500 kroner
            Øvrige familiemedlemmer (foresatte og søsken): 1000 kroner pr. person

Påmeldingen godkjennes ikke før egenandel er betalt.

Egenandelen betales til konto: 8230 06 01398 innen 15. april 2019.
Merk betalingen «Sommerleir 2019».

Reiseutgifter:

Vi dekker billigste reisealternativ for medlemmer av LNT. Bilkjøring godtgjøres med kr. 1 per kilometer. Det utbetales ikke passasjertillegg. For å få refundert eventuelle flyreiser, må det oppgis ved påmelding at flyreise er nødvendig, og fra hvilken flyplass. Etter påmeldingsfristens utløp blir maksimalt refunderbart beløp oppgitt av sekretariatet. LNT forbeholder seg retten til å avslå forespørsel om dekning av flyreise for familiemedlemmer utover barn og to foresatte (ev. én foresatt og et søsken) dersom budsjettet tilsier at ytterligere utgifter ikke lar seg refundere.

Velkommen skal dere være! :) 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073