Gå til innholdet

Vil du bidra til forskning om behandling for nyresvikt?

Det europeiske EDITH-prosjektet ønsker å finne ut hvorfor det er så store forskjeller mellom landene i Europa når det gjelder nyreerstattende behandling.

12.03.2018

Det er ulike former for nyreerstattende behandling: dialyse (f.eks. hemodialyse på sykehus/dialysesenter, hemodialyse hjemme, peritonealdialyse) eller nyretransplantasjon (med levende eller død donor).  Det er store forskjeller mellom de europeiske landene når det gjelder andel som får nyreerstattende behandling gjennom hhv. dialyse og transplantasjon.

I 2015 var f.eks. 24 prosent av pasientene med nyreerstattende behandling i Norge i hemodialyse, 5 prosent i peritonealdialyse og 71 prosent var nyretransplantert. De tilsvarende tallene i Polen var 62 prosent i hemodialyse, 4 prosent i peritonealdialyse og 34 prosent som var transplantert, mens i Romania var 84 prosent i hemodialyse, 7 prosent i peritonealdialyse og 9 prosent var transplantert.

I det europeiske EDITH-prosjektet, som er støttet av Europakommisjonen, er ett av målene å forstå årsaken til disse store forskjellene mellom landene. For å få en slik forståelse er det viktig å få kunnskap om synspunktene til pasientene i Europa. 

Resultatene fra EDITH-prosjektet vil kunne hjelpe oss til å gjøre tilgangen til dialyse og ikke minst nyretransplantasjon bedre i alle de europeiske landene.

Spørreundersøkelse blant pasientene

Dersom du er i dialyse eller er nyretransplantert, kan du hjelpe oss ved å svare på vår spørreundersøkelse.

Hovedspørsmålene i spørreundersøkelsen er:

– Hva synes du om informasjonen du fikk om dialyse og nyretransplantasjon?

– Ble du tatt med i prosessen for å bestemme hvilken behandling du skulle få?

– Hva var hovedgrunnene til at du startet med dialysebehandling / ble nyretransplantert?

Spørreskjemaet finner du herhttps://limesurvey.amc.nl/cru/index.php/938526?lang=nb 

Spørsmålene er på norsk. Spørreundersøkelsen er anonym, og det tar ca. 15 minutter å fylle ut spørreskjemaet.

EDITH-prosjektets forskerteam er takknemlig for din hjelp!

Mer informasjon om EDITH-prosjektet finner du på www.edith-project.eu.  

For ytterligere informasjon eller spørsmål, send en e-post til Rianne de Jong (Academic Medical Centre, Amsterdam, Nederland) via: edith@amc.uva.nl.

Av Rianne de Jong, lege og forsker i EDITH-prosjektet.

Oversatt av Kari Fosser.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073