Gå til innholdet

Viktige saker på dagsorden

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF gjorde vedtak om transplantasjon og organdonasjon.

18.11.2016

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF hadde møte tirsdag 15. november. På basis av saksframstilling fra Nina Roland og Ragnar Skjøld ble følgende vedtatt:

  • Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er opptatt av at flere som trenger det skal få tilbud om organtransplantasjon
  • Det må gis økt fokus og økte ressurser til organdonasjon i helseforetakene i Helse Sør-Øst RHF gjennom oppdragsdokumentene til helseforetakene
  • Brukerutvalget ber om at Helse Sør-Øst RHF sikrer at § 4 i Lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev kommuniseres ut til helseforetakene og implementeres (anm. plikten til å ivareta organdonasjon i sykehusene)
  • Brukerutvalget ber Helse Sør-Øst RHF se på finansieringssystemet for utredning av levende giver
  • Brukerutvalget ber om å bli informert om utviklingen

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073