Gå til innholdet

Vi trenger flere nyredonorer

Tilgang til organer for transplantasjon har sunket de siste årene, særlig nyrer fra levende givere. Dette har gitt et økende antall pasienter på venteliste for nyretransplantasjon. En arbeidsgruppe er nå satt ned som tiltak for å forsøke å løse problemet.

13.02.2017

Oslo Universitetssykehusved Anna Varberg Reisæter, skriver på sin nye ekspertblogg om den synkende tilgangen på donorer for transplantasjon. I fjor (2016) ble det transplantert 240 nyrer, og 349 pasienter stod på venteliste for nyre ved årsskiftet 2016/2017.

Det økende behovet for nyrer skyldes blant annet høyere gjennomsnittsalder hos befolkningen, flere tilfeller av livsstilssykdommer, og økt mulighet for behandling av slike sykdommer.

Antallet levende givere går mest ned. Tallet har tidligere vært rundt 80 transplantasjoner fra levende givere per år, men i 2016 var dette tallet på kun 47 transplantasjoner. I Norge er kriteriene for å donere fra levende giver biologisk eller annet nært slektskap, eller nært vennskap. Antall transplanterte nyrer fra avdød giver har også sunket de siste årene, til stor bekymring fra flere hold.

Les hele innlegget her: https://ekspertsykehusetblog.wordpress.com/2017/02/07/vi-trenger-flere-nyredonorer/

Med utgangspunkt i problemstillingen er det nå opprettet en arbeidsgruppe med deltagere fra hver helseregion, transplantasjonsmiljøet ved Oslo Universitetssykehus, og Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte. Vår representant er Nina Roland fra Arendal, som tidligere har vært tillitsvalgt i LNT på både sentralt og lokalt nivå.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073