Gå til innholdet

Vi hyller førtiåringen LNT!

Det er en stor glede å kunne gratulere deg med 40-årsdagen!

09.05.2021

Ved Olav Fikse, mangeårig tillitsvalgt lokalt og nasjonalt

Mange har hatt glede og nytte av deg og dine gjerninger – du betyr mye for svært mange. Selv var jeg så heldig å bli kjent med deg da du kun var noen måneder, og vi har siden hatt et nært forhold.

Du kom til verden i Stiftsstaden den niende dagen i mai i året 1981. Unnfanget på dialysen på Regionsykehuset med bistand fra dyktige helsefolk. Farskapet ble tilkjent Svein Haugan fra Sparbyggjafylke, noe han påsto måtte deles med hjelpere fra fjern og nær som hadde stått på i lang tid for unnfangelsen. Mye folk fra det ganske land hadde samlet seg til den store dagen da du ble en realitet. Du fikk navnet Landsforeningen for Nyrepasienter, til daglig kalt LfN. Målsettinger og store oppgaver fikk du fra første stund, og med friskt mot gikk du i gang med arbeidet. Hovedmålet ditt var å bedre vilkårene for de som hadde skavanker i renseriet.

Du ble fort populær blant de som du ville hjelpe, og etter kort tid hadde de fleste kommet til deg. Også blant helsefolk ble du tatt godt imot og de bidro i stort monn for å gjøre deg kjent, og i å dele sin store viten både i skrift og tale.

Formering

Du fikk tidlig flere avkom, ja det ene ankom allerede før du selv var født – Rogaland var navnet. Siden har du formert deg utover hele landet, og dine små ivaretar samkvemmet mellom de som du er til for. Besøkstjenesten som den kalles, er til hjelp for mange og er kanskje den viktigste oppgaven de utfører. I senere tid har noen av avkommene hatt så nær kontakt at de har grodd sammen til en form for siamesiske tvillinger. Tiden vil vise om endringen gagner formålet. Du har også et avkom, LNTBU er navnet, som har særlig ansvar for de yngste blant dine.

Du vokste sterkt de første årene, men stagnerte en gang utpå nittitallet til tross for at grunnlaget har økt hele tiden. Fra at storparten ville være hos deg, er det nå under halvparten som søker til deg. Det er ingen klar diagnose om årsaken er hos deg eller de som vegrer seg mot kontakt. Skal du ha kraft til å ivareta de viktige oppgavene dine, bør det snarlig framkomme et botemittel mot denne lidelsen. Med glede aner du i jubileumsåret konturene av at flere strømmer til.

Adopsjon

Mot slutten av åttitallet kom en liten nykomling til deg og ba om støtte for å kunne vokse. Storsinnet som du var, tok du i 1990 til deg lille Lever som en av dine egne, og signaliserte samtidig at det var rom for flere. Navnet endra du fra LfN til LNT i samme slengen. Det store innrykket har uteblitt, men etter hvert dukket Bukspyttkjertel opp og ville være med.

En annen slektning, med kallenavnet TIF, du tidlig fikk opp å stå; nå skulle fysikken blomstre blant alle dine. Dessverre sliter han med kondisen selv og har i senere tid gjort svært lite av seg. Kanskje burde du ta han til deg og gi litt støtte, for en periode?

Sammen er vi sterke

Av storverk du kan vise fram må nevnes Organdonasjon, som du stiftet sammen med Hjerte og Lunge for snart tretti år siden, her skulle organmangel bøtes på. Den lever i beste velgående og utfører sine gjerninger på en utmerket måte.  På Rikets hospital var de gode til omplanting, men de mangla noen som samordna – det fikk du på plass.

Du har stått på for å opplyse allmuen om tilstanden til de du tar hånd om. Du har utgitt skrifter i stort monn, så dine har hatt rikelige muligheter til å tilegne seg kunnskap som er nyttig i livet. Budstikke med særs godt innhold har du jevnlig spredd over det ganske land i alle år. Og selvfølgelig bruker du verdensveven til å bekjentgjøre dine beretninger, der er det til og med mulig å høre viktig informasjon fra fagfolk og gode samtaler med noen av dine.

Du fant tidlig nytten av å samarbeide med andre som også ville godt for noen som led av et eller annet. Laget heter FFO og har alle slags lyter og syker hos seg, og alle er enige i at sammen er man sterkere når man skal hamle opp med den store Staten.

Utferdstrang

Dine nordiske venner fant du samkvem med fra starten, etter sigende var danene involvert ved unnfangelsen – ukjent om det var den danske frisinnetheten som måtte til. Årlig har dere vært på gjesting hos hverandre. Man har lyttet til de andre sine erfaringer og slått fast at man fortsatt skal dele skrifter og annet man lager. Og alle har vært enige om nytten av samlaget.

Lenger ut i verden så du ingen grunn til å finne venner, det var fjernt og skremmende. Ikke ville du ha noe å tjene på det heller. Oppildnet av Brumle fra nord, som hadde opplevd mer av verden, fikk du ut på totusentallet mot nok til å oppsøke europeiske venner. Du fant deg rimelig godt til rette blant dem og så til og med litt nytte av å samtale med noen som hadde litt annen erfaring og andre problemer enn deg og dine nordiske venner.  Vennegjengen slet innimellom med å holde sammen, noen kom og gikk, men nå tyder det på at samarbeidet er godt.

Familieselskap

Årlig kaller du sammen alle avkommene for å høre hvordan det står til og hva de har utrettet siden sist. Man enes om hva som er viktig å ta fatt i kommende år, og hvem som gjør hva. Samværet trengs også for at foreldre og søsken skal kjenne hverandre godt. Trivsel er viktig for at store bragder skal kunne utrettes, og stort sett er det fred i familien. Men innimellom har det forekommet knuffing og mishagsytringer har spredd seg i flokken. Nå er det ikke uvanlig at man kan bli uforlikt i en stor familie, og det kan til tider virke oppfriskende og gi nye tanker. Imidlertid tar det mye energi mens det pågår og andre gjøremål hemmes. Heldigvis har ufreden hver gang roet seg rimelig snart.

Livsfaser

Du har, naturlig nok, vært gjennom ulike faser i løpet av dine førti år. De første barneårene glødet du av iver og livslyst, og fikk gjort utrolig mye enn så liten du var. Noen barnesykdommer inntraff og tilstanden var jevnlig tema når du møtte avkommene dine. Tenårene kom med voksende krefter og større oppgaver stod for tur, og du gjorde mer ut av deg i verden.  Mot slutten av tenårene slet du en del med deg selv, noe som fulgte deg over i tjueårene. Du sto det over og utviste etter hvert en trygghet og styrke slik at den store Staten så verdien av å nyttiggjøre kunnskapen din når viktige saker skulle løses. Da du fylte tjuefem var du så freidig at du kalte sammen til en stor samling for å samtale om gammel og ny dialyse. Både lek og lærd satte stor pris på tiltaket og flere samlinger med ulike tema fulgte de kommende år. Du var aktiv på mange områder som vedkom dine, og ytret deg der det høvde seg. Det var også på denne tiden du løftet blikket ut i verden og fikk nye venner. Utover i trettiårene hadde du atter snev av internt energitap. Heldigvis kom du raskt til hektene igjen og framstår i dag frisk og rask, og sterkere enn noen gang. Det tegner godt for de kommende år, mange oppgaver skal løses for at dine nærmeste, med alle sine skavanker, skal få et best mulig liv!

Den store feiringen får utstå til den skumle kransen har dratt sin kos!

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073