Gå til innholdet

Venter ny covid-19-bølge – dette skriver vaksinegruppen på Rikshospitalet

Behandlingsmuligheter og ytterligere vaksinasjon.

01.09.2023

Av Kristian Heldal, Karsten Midtvedt og Anders Åsberg, alle tilknyttet Seksjon for nyremedisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Som de fleste har fått med seg, forventes det en ny bølge med covid-19 denne høsten. Det er registrert en økning av virus og sykehusinnleggelser i samfunnet. I media har det også vært fokus på nye virusvarianter, spesielt BA.2.86, som har mange mutasjoner sammenlignet med tidligere varianter. Dette kan gjøre at tidligere vaksine muligens vil beskytte noe dårligere mot smitte. Her vet man fortsatt for lite til å kunne uttale seg meg sikkerhet. Det er likevel sannsynlig at antistoffer man har fått som følge av tidligere vaksiner og/eller gjennomgått sykdom gir beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

Fortsatt mulig å danne antistoffer, selv etter 5 doser uten påvist effekt

I sommer ble det publisert to meget viktige artikler som tok for seg effekten av vaksineantistoffer ved covid-19 smitte og effekten av vaksinedose 6 og 7 hos nyretransplanterte. Dataene var unike og vakte stor internasjonal oppmerksomhet. Disse dataene kom takket være deltakelse av et stort antall norske nyretransplanterte pasienter, som har tatt blodprøver før og etter vaksinasjon. I den siste artikkelen viser det seg at selv om man ikke har dannet antistoffer etter 4-5 vaksinedoser, er det noen som danner antistoffer etter ytterligere doser. Vi anbefaler derfor at pasienter som ikke tidligere har dannet antistoffer ikke gir opp, men tar nye vaksinedoser med mindre det er forhold som taler imot det. Dette kan man diskutere med sin behandlende lege.

Oppdatert vaksine – skal man ta den?

Det kommer en oppdatert vaksine mot de nåværende dominerende omikronvariantene (XBB) i løpet av høsten. Den er ventet til Norge i uke 40. Vårt råd er at de som ikke har dannet antistoffer tidligere, eller kun har hatt svak vaksinerespons, det vil si <2000 BAU/ml, godt kan ta en ny vaksinedose av «gammel type» nå, for å stimulere til antistoffdannelse. Så kan man få ytterligere en vaksine senere på høsten, da med den nye vaksinen. Ved OUS, Rikshospitalet anbefaler vi fortsatt at man måler antistoffer 3-4 uker etter at man er vaksinert. Da kan man se på respons og lettere gi råd ved smitte og vedrørende behov av ytterligere vaksinasjoner.

Influensa- og covid-19-vaksine kan settes samtidig

Folkehelseinstituttet har gitt anbefalinger om at mRNA-vaksiner mot covid-19 og høstens influensavaksine kan settes samtidig. Dette virker fornuftig hvis man ikke tidligere har reagert på vaksinasjon. Høstens influensavaksine er imidlertid enda ikke kommet til landet. Den blir aktuell for de som kan ta boosterdose med covid-19-vaksine litt senere i høst.

Hvilke behandlingsmuligheter finnes mot covid-19?

Når det gjelder behandling av pasienter som får covid-19, er det fortsatt slik at Paxlovid® ikke skal brukes av transplanterte som bruker Sandimmun, Prograf eller Certican/Rapamune, eller ved GFR (glomerulus filtrasjons rate) under 30 ml/min. For disse pasientene kan det være aktuelt å få behandling med remdesivir (Veklury®) hvis de blir dårlige og trenger sykehusinnleggelse. Det har tidligere vært begrensninger i bruk av remdesivir for pasienter med dårlig nyrefunksjon, men denne er nå fjernet slik at medikamentet kan brukes av alle – også dialysepasienter. Det er for tiden ikke noe monoklonalt antistoff på markedet med effekt mot de nåværende virusvariantene av SARS-CoV-2. Vi forventer at et nytt antistoff kan bli tilgjengelig i løpet av vinteren/våren 2024. Fram til da kan det være aktuelt å gi behandling med såkalt rekonvalesensserum, som er laget av blod fra blodgivere med mye antistoffer mot SARS-CoV-2. Som tidligere kan det også være aktuelt med forbigående reduksjon av doseringen av immundempende medisin. Pasienter skal ikke redusere immundempende uten å ha konferert med sin behandlende lege. Valg av behandling bør også alltid diskuteres med din lege.

«Det er fortsatt slik at Paxlovid ikke skal brukes av transplanterte»
— Vaksinegjengen på Rikshospitalet

Kunnskapen om covid-19 øker, og mengden smitte i samfunnet forandrer seg hele tiden. Det viktigste for personer i risikogrupper er å unngå å utsette seg for smitte, bruke munnbind, holde avstand og sprite hender i situasjoner der det er nødvendig. Ta raskt kontakt med behandlende lege dersom du blir covid-19-syk.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073