Gå til innholdet

Vaksineinformasjon fra Rikshospitalet

Informasjon om Covid-19-vaksinen til organtransplanterte og pasienter med nyresvikt

23.12.2020

Denne artikkelen er flere måneder gammel. For sist oppdaterte artikkel om covid-19-vaksine, klikk her. 

Ved Anna Varberg Reisæter, på vegne av Avdeling for Transplantasjonsmedisin, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus, 23/12 – 20

Bør personer med organtransplantasjon bli vaksinerte mot Covid-19?

Studier som har vært gjort i løpet av Covid-19-pandemien har vist at pasienter i dialyse og nyretransplanterte pasienter som blir syke av Covid-19 har økt dødelighet sammenlignet med befolkningen generelt. Norsk Nyreregister har samlet data for Norge og rapportert tallene til et europeisk samarbeid. I Norge lever 3715 nyretransplanterte pasienter og 1638 pasienter i dialyse. Norsk Nyreregister har fått meldt 24 transplanterte med Covid–19-sykdom og 5 dødsfall. Det er meldt 19 pasienter i dialyse med Covid-19 og 4 dødsfall. Det ser ikke ut til at Covid-19-sykdom medfører like høy risiko hos pasienter transplanterte med andre organer. Ut fra risiko for alvorlig forløp av Covid-19-sykdom, er vaksine viktig for transplanterte pasienter. Men det er ingen erfaring med vaksinene i denne pasientgruppen. Ut fra et teoretisk grunnlag, forventes ikke vaksinene å ha mer bivirkninger hos transplanterte enn andre. Men en vet ikke om Covid-19-vaksine kan stimulere immunsystemet slik at det blir økt risiko for avstøtning. Vi tror denne risikoen er veldig liten. Det kan være større fare for skade på det transplanterte organet om en blir Covid-19-syk.

Vår konklusjon er at vi anbefaler at transplanterte pasienter blir vaksinerte mot Covid-19.

Det er viktig å lære av den erfaringen vi får nå. Norsk Nyreregister ønsker å få melding om transplanterte og dialysepasienter som blir vaksinerte og eventuelle bivirkninger fra nyrelegene. For transplanterte er det er viktig å ta immunhemmende medisiner som vanlig.

Når bør organtransplanterte bli vaksinerte?

Bruk av immunhemmende medikamenter kan redusere effekten av vaksinen. Det er høyest doser med immunhemmende medikamenter den første tiden etter transplantasjon. Med den kunnskapen vi har i dag, anbefaler vi å vente med vaksinasjon til 2-3 måneder etter transplantasjon. Enkelte pasienter bør vente enda lengre. Det anbefales at husstandsmedlemmer også får vaksine. Det er ikke nødvendig å bli avmeldt ventelisten i forbindelse med vaksinasjon, såfremt en ikke får bivirkninger. I så tilfelle kontakt nyrelege/behandlende lege.

Prioritering for vaksine

Norsk nyremedisinsk forening var representert i møte med Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende prioritering for vaksine. Nyreforeningen framholdt at transplanterte, pasienter med nyresvikt grad 4-5 og pasienter i dialyse burde ha høy prioritet. Det samme har Transplantasjonsmiljøet ved Rikshospitalet meddelt FHI. Følgende oppdatering på hjemmesidene til FHI har kommet: «Vi fikk innspill på at personer med alvorlig underliggende sykdom som gjør dem ekstra utsatt etter en eventuell koronasmitte, ble foreslått prioritert etter de yngste eldre. Dette har vi endret på, og nå vil personer med seks av disse sykdomsgruppene bli vaksinert samtidig med aldersgruppen mellom 65 og 74 år, sier overlege Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.»

Gjennomføring av vaksinasjon

Gjennomføring av vaksinasjon vil bli i regi av kommunene. Et unntak kan være pasienter som får dialyse ved sykehus.

Smittevern er fortsatt viktig

Vaksine er bra, fortsatt å overholde smittevernreglene er helt nødvendig. Vi vet ikke hvor god beskyttelse vaksinen vil gi.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073