Gå til innholdet

Utdelinger fra LNTs forskningsfond

Forskningsfondet innvilget tre av seks søknader i 2017.

18.12.2017

Fondet for forskning om nyresykdommer og organtransplantasjon - LNTs eget forskningsfond - mottok seks søknader om midler i 2017. Fondet delte totalt ut 138 000,- kroner, fordelt på følgende tre prosjekter:

  • Kartlegging av fysisk aktivitet hos dialysepasienter i Nord-Norge. En observasjonsstudie. Ved seksjonsoverlege Marit Dahl Solbu, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
  • Hjemmemåling av tacrolimus hos nyretransplanterte pasienter. Ved professfor Anders Åsberg og overlege Karsten Midtvedt, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus 
  • Tidlig deteksjon av komplikasjoner etter pankreastransplantasjon med mikrodialysekatetre. Ved overlege Håkon Haugaa, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus

Samtlige prosjekter ble tildelt 46 000,- kroner. 

Formålet med fondet er å bygge opp under kunnskapen om nyresykdommer og organtransplantasjon, samt å bidra aktivt til å bedre pasientgruppenes livssituasjon. For å oppnå dette tildeler fondet midler til enkeltpersoner og institusjoner som gjennomfører forsknings- og utviklingsarbeid rettet mot dette. 

Resultatene av prosjektene skal publiseres i populærvitenskapelig form i LNTs medlemsblad, LNT-nytt. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073