Gå til innholdet

Trenden har snudd - transplantasjon redder liv

For første gang på flere år, viser Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall en økning i antall transplantasjoner med levende giver av nyre.

05.01.2018

Etter en gradvis nedgang fra 104 transplantasjoner i 2009, øker utførte transplantasjoner fra 47 i 2016 til 77 i 2017.  Samtidig ble det gjennomført 112 donasjoner fra avdød giver i 2017, mot 107 året før.

Dette resulterer i at antall gjennomførte nyretransplantasjoner øker fra 240 til 274 totalt.

-Dette er en svært gledelig oppgang etter en negativ utvikling de siste årene. Vi beveger oss i riktig retning, sier styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Ragnar Skjøld.

For lever og bukspyttkjertel har det også blitt utført noen flere transplantasjoner i 2017 enn året før.

-Helt avgjørende

LNT har levende giver av nyre som et sentralt satsningsområde, og har engasjert seg i flere prosjekter for å bidra til at andelen går opp.

-For å få ventelistene ned, er det helt avgjørende at flere i familien tar stilling til å bli levende giver. Nå håper vi at denne oppgangen markerer starten på et positivt mønster i årene som kommer. Det er viktig å understreke at det er transplantasjon med levende giver av nyre som gir best resultater. Dette redder liv, forsikrer Skjøld.

Tallene viser også at ventelisten for nyretransplantasjon (med nyre fra avdød) går litt ned for første gang siden 2011, fra 337 i 2016 til 334 i 2017.

- Avslagsprosenten går ned

-Ellers er det gledelig å se at avslagsprosenten – pårørende som sier nei til organdonasjon – har sunket til 22 prosent. Den lå på 30 prosent i 2016, legger Skjøld til. 

Teksten ble sendt ut som pressemelding fredag 05.01.2018. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073