Gå til innholdet

Transplanterte samles på Thon Hotel Ullevaal

Thon Hotel Ullevaal Stadion, thonhotels.no

I møte med LNT kunne Oslo sykehusservice opplyse om at nylig transplanterte pasienter flyttes til Thon Hotell Ullevaal Stadion med helpensjon.

01.06.2023

I starten av 2023 ble LNT informert om at hotellet på Gaustad skulle stenges ned for vår pasientgruppe fra og med 1. april. For å gi plass til nye sykehusbygg tilknyttet nye Rikshospitalet, vil deler av det eksisterende Rikshospitalet rives. I den forbindelse skal det gjøres betydelige rokader innad i sykehuset, som blant annet rammer driften av Gaustad hotell. I første omgang skal hotellet brukes til kontorer for ansatte og foreldreovernatting, før det senere jevnes med jorden. Nye Rikshospitalet skal være i drift fra 2031. Per dags dato inkluderer ikke planene et nytt hotell.

I forbindelse med avvikling av hotellet på Gaustad har vi vært opptatt av å sikre at vår pasientgruppe får et godt tilbud som ivaretar deres interesser etter transplantasjon. Vi hadde forhåpninger om at Oslo sykehusservice hadde inngått en avtale med Thon Hotel Ullevaal Stadion innen 1. april, men det var dessverre vanskelig å få til en utvidet avtale som inkluderte helpensjon. Da Gaustad stengte ned 1. april ble derfor transplanterte overført til Ullevål hotell og Hotell Montebello i påvente av at en avtale var på plass. LNT har snakket med flere pasienter og innhentet erfaringer fra dem, og det er tydelig at tre ting er spesielt viktig for vår pasientgruppe; nærhet til Rikshospitalet, maten på hotellet og sosialt fellesskap med andre transplanterte.

På bakgrunn av tilbakemeldingene fra pasientene inviterte vi Morten Bråthen, som er ansvarlig for hotelldriften ved OUS, til et møte 24. mai i våre kontorlokaler på Helsfyr. Under møtet ble vi informert om at det nå har blitt enighet med Thon Hotel Ullevaal Stadion om en avtale som inkluderer helpensjon for vår pasientgruppe. Fremover vil derfor transplanterte få bo på Thon Hotel Ullevaal Stadion. Vi mener at dette er en god løsning for vår pasientgruppe, men ser allikevel utfordringene når det gjelder reiseavstand til Rikshospitalet. Et godt transporttilbud vil derfor være viktig for vår pasientgruppe, og vi håper at løsningen Oslo sykehusservice har lagt til rette for er tilfredsstillende. Det settes opp transport til og fra Rikshospitalet til faste tider slik at det skal være mulig å planlegge reisen til og fra sykehuset. I tillegg vil det være mulig å bestille taxi ved behov, gitt at dette er tilgjengelig.

Vi ønsker å fortsette videre dialog med Oslo sykehusservice, og kommer til å følge opp pasientenes opplevelser med denne løsningen. Vi setter derfor stor pris på om dere kontakter oss på post@LNT.no hvis dere har tilbakemeldinger på hotelloppholdet, transporttilbudet eller andre ting i forbindelse med oppholdet etter transplantasjon.

LNT vil fortsette arbeidet med å sikre at hotelltilbudet er så godt som mulig for vår pasientgruppe, samt arbeide for at et nytt hotell på Rikshospitalet blir en del av planen for nye OUS.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073