Gå til innholdet

Transplantasjonstallene for første kvartal er her

Foto fra pixabay.com

Det har vært en knapp økning i utførte transplantasjoner, sammenlignet med 2020.

13.04.2021

Totalt ble det transplantert 110 organer til 102 pasienter i første kvartal 2021. Tilsvarende tall for 2020 er 106 organer til 99 pasienter. Det viser OUS, Rikshospitalets donasjons- og transplantasjonstall for første kvartal i 2021.

— Imponerende

Mens det i fjorårets første kvartal ble gjennomført 20 levertransplantasjoner, ble det i år gjennomført 28. Tilsvarende tall for nyretransplantasjoner er 59 i 2020 og 61 i 2021, hvorav 19 transplantasjoner var med levende giver (16 i 2020). I første kvartal i 2020 ble det ikke utført noen pancreastransplantasjoner, mens det i år har blitt utført én.

— Det er positivt at det er transplantert en stor andel nyrer fra levende giver. 19 transplantasjoner utgjør 31 prosent av alle nyretransplantasjonene. Det er imponerende, sett på bakgrunn av koronasituasjonen vi befinner oss i, skryter styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT), Lars Skar.

Stadig økende transplantasjonsliste for nyre

Transplantasjonslisten for nyre øker ytterligere, og teller nå 428 pasienter, mot 387 på samme tidspunkt i fjor. Ved inngangen til 2021 talte den 414 pasienter. Transplantasjonslisten for lever er 25, hvilket er en nedgang fra 28 på samme tid i fjor. 12 pasienter venter på pancreastransplantasjon, mot 20 ved første kvartal i 2020.

— Hvis organdonasjonsmetoden cDCD hadde vært innført, kunne det ha vært 10-20 prosent flere realiserte donasjoner. Det er trist at pasienter må lide ekstra på grunn av den lange tiden det tar med den nasjonale utredningen, sukker Skar.

Han kan forsikre om at LNT ser på dette som en av de viktigste sakene for foreningen i 2021.

— Vi skal fortsette arbeidet med å legge press på beslutningstakerne i tiden fremover. Dette er en svært viktig sak for våre medlemmer. Det er bare å følge med i våre kanaler framover, lover Skar.

Avslagsprosent på 23 prosent

Avslagsprosenten, som betegner antallet donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv, er på 23 prosent.

— Etter en oppgang fra 16 prosent mot slutten av 2019, har avslagsprosenten stort sett ligget på det nivået. Målet bør være å komme under 20 igjen, håper Skar.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073