Gå til innholdet

Transplantasjonslisten for nyre går ned fra forrige kvartal

Illustrasjonsfoto, pixabay.com.

Mens det ved andre kvartal i 2019 var 378 pasienter som ventet på ny nyre, er det nå 358.

02.10.2019

Noe av årsaken, ifølge ledende transplantasjonskoordinator ved Rikshospitalet, Per Arne Bakkan, er at det blir gjennomført få utredninger i sommermånedene. Dermed er det færre som blir satt på transplantasjonslisten.

-Antallet ser uansett ut til å flate ut noe, da listen talte 356 pasienter på tilsvarende tidspunkt i fjor. Tallene viser riktignok ofte sesongmessige variasjoner, sier redaktør og kommunikasjonsansvarlig i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte, Jon Anker Lisberg Sarpebakken.  

Samtidig viser tallene at det er gjennomført 197 nyretransplantasjoner til nå i 2019. Det er 26 flere enn tilsvarende periode i fjor, da det hadde blitt utført 171 transplantasjoner. 52 av transplantasjonene er utført med nyre fra levende giver, som er to mindre enn tredje kvartal 2018.

-Det har vært god aktivitet for organdonasjon i år, selv om det ikke er et rekordår. Vi ligger på topp i Norden med tanke på donoraktiviteten, noe som gir et positivt utslag på transplantasjonsstatistikken, forklarer Per Arne Bakkan.

Lever og bukspyttkjertel

Tallene viser også at antallet pasienter som venter på lever- og bukspyttkjerteltransplantasjon holder seg stabilt lave. Mens 23 venter på ny lever, er det 13 som venter på ny bukspyttkjertel.

Til nå i 2019 er det gjennomført 73 levertransplantasjoner, som er 8 mer enn tilsvarende periode i 2018. Antallet bukspyttkjerteltransplantasjoner er 11, mot 12 i fjor.

Avslagsprosenten holder seg lav

Andelen donasjoner som ikke ble gjennomført på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv, er 16 prosent. På samme tid i fjor lå den på 21 prosent.

-Det er veldig positivt at avslagsprosenten har stabilisert seg på rundt 16 prosent i år. Vi skal ikke lenger tilbake enn til 2016 for å finne en avslagsprosent på 30 prosent. Det må imidlertid jobbes kontinuerlig for at den skal holdes lav. Informasjon er ferskvare, sier Sarpebakken.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073