Gå til innholdet

Sykehusimam: — Organdonasjon er en god gjerning

Abdifataah Mohamed Mahamud er sykehusimam ved Oslo universitetssykehus og imam ved sykehjemsetaten i Oslo kommune. Foto: Tarjei Krogh

Årets tredje utgave av LNT-nytt sendes ut i disse dager.

22.09.2023

Medlemsbladet sendes ut til hovedmedlemmer. Alle medlemmer kan lese LNT-nytt i PDF-format ved å logge inn nede til høyre på hjemmesiden vår.

Her følger et knippe smakebiter fra høstutgaven av LNT-nytt.

Tema: Organdonasjon med levende giver

Hva skyldes nedgangen i antall nyretransplantasjoner med levende giver? Og hvilke grep kan gjøres for å få flere levende givere? Vi har drøftet problemstillingen med flere sentrale fagfolk.

En eventyrlig seiltur

Stina Almli Pettersen Nordine trosset alle hindringer igjen for å sette fokus på organdonasjon. Seilturen langs norskekysten, med dialysemaskinen ombord, ble en stor suksess.

Lev godt som transplantert

Å mestre livet etter en transplantasjon kan være krevende. De fleste opplever det som svært positivt å delta på Lærings-og mestringskurset på Rikshospitalet.

Dialyseslottet

Elisabeth Auvi Sivertsen (48) brukte plastavfall etter PD-dialyse til å lage et helt unikt kunstverk.

Vaksinasjon

Bør vi fortsette å vaksinere transplanterte etter 6 doser koronavaksine? Det er spørsmålet legene stilte seg. I LNT-nytt kan du lese hvorfor svaret er ja.


Forsiden av LNT-nytt 3, 2023. 

I tillegg finner du mye annet stoff, som aktuelt foreningsnytt og Landet rundt-spalten. God lesning!

Ønsker du å bli medlem i LNT, slik at du får LNT-nytt rett hjem i postkassen fire ganger i året?

Bli medlem

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073