Gå til innholdet

Svar på LNTs spørreundersøkelse om pasientreiseordningen

Illustrasjonsfoto fra Peggy_Marco/pixabay.com

Har du erfaring med Pasientreiser de siste tre årene?

23.10.2023

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) representerer en pasientgruppe som trolig er de hyppigste brukerne av pasientreiseordningen i Norge. Tre ganger i uken – uke ut og uke inn – reiser dialysepasienter til og fra behandlingssted for å motta livsviktig behandling.

Dessverre erfarer LNT at det vært misnøye med Pasientreiser blant landets dialysepasienter over mange år. Vi har derfor laget en spørreundersøkelse om hvordan landets dialysepasienter opplever pasientreiseordningen. Undersøkelsen er anonym, og det blir ikke lagret persondata.

For å skaffe en oversikt som er tidsaktuell, ønsker vi svar fra pasienter som er i dialyse nå eller har vært det i løpet av de siste tre årene.

Klikk her for å svare på undersøkelsen! 

Skal ut på høring

Svarene vi innhenter kommer til å danne grunnlag for vårt høringssvar når regelverket rundt ordningen skal utredes.

Allerede i april 2018 ba Stortinget daværende regjering om å foreta en bred gjennomgang av regelverket for pasientreiser – og fremme en sak for Stortinget med tiltak for å forenkle og forbedre ordningen. Først i november 2021 fortalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) at det planlegges å gå ut med en høring om en revidering av pasientreiseforskriften.

I august 2023 opplyste Kjerkol at det tas sikte på å sende ut høringsnotatet denne høsten.

— At det har tatt fem år å planlegge å komme ut med en høring, synes jeg er helt forkastelig, uttalte redaktør og kommunikasjonsansvarlig i LNT til TV 2 tidligere i høst. 

Høsten 2022 var LNT ute med kronikk i Dagens Medisin om pasientreiseordningen. 

Vi håper så mange som mulig av landets dialysepasienter vil sette av tid til å gjennomføre undersøkelsen.

Del gjerne! 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073