Gå til innholdet

Studerer effekten av en ny behandling

Prosjektleder Trond G Jenssen

Kan en ny behandling med SGLT2 hemmere forlenge varigheten av transplanterte nyrer? Dette skal en prosjektgruppe på Rikshospitalet undersøke.

Tekst: Trond G. Jenssen (prosjektleder), Anders Åsberg og Charlotte Kongerud (Ph. d. kandidat) 

OUS, Rikshospitalet har fått bevilget penger fra Helse Sør-Øst og KLINBEFORSK til å undersøke den nyrebeskyttende effekten av en ny behandling med en såkalt SGLT2 hemmer (sodium-glukose-kotransportør) hos nyretransplanterte pasienter. Studien er en 3-årig nasjonal, multisenter-studie der medvirkning av pasienten vil skje på Rikshospitalet. Dette er nå i gang.

SGLT2 hemmere var opprinnelig kun godkjent til bruk hos personer med diabetes type 2, men det viste seg etter hvert at legemiddelet beskyttet mot fall i nyrefunksjon hos nyresyke pasienter, enten de hadde diabetes eller ikke. SGLT2 hemmer har nå blitt en del av standard behandling for ikke-transplanterte nyresyke. Det er ikke helt sikkert at effekten er til stede i en transplantert nyre siden den mangler nerveforsyning. Andre medikamenter som inntas i forbindelse med nyretransplantasjon kan også påvirke utfallet.

I dag vet vi at transplanterte nyrer i gjennomsnitt varer i om lag 15 år. Prosjektgruppen ønsker å finne en behandling som forlenger varigheten av de transplanterte nyrene, og tror at SGLT2-hemmere, som altså er en tablett som inntas én gang daglig, kan være en slik behandling. 

Studien vil inkludere totalt 330 pasienter mellom 18 og 75 år som transplanteres for første gang. Pasientene som er aktuelle for studien og som ønsker å delta, vil bli forespurt om deltakelse mens de er på Rikshospitalet 5-6 uker etter gjennomgått nyretransplantasjon. Inklusjonen i studien er forventet å ta 2-2,5 år og studien strekker seg over 3 år der pasienten følges med vanlige kontroller. 

De første delresultatene fra studien er ventet mot sluttet av 2026 hvis alt går som det skal.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073