Gå til innholdet

— Største gjennombrudd innen legemiddelbehandlingen av kronisk nyresykdom på 30 år

Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus. Foto: Diabetesforbundet

Forxiga (dapagliflozin) er på blå resept fra og med 15. november 2022.

15.12.2022

AstraZenecas Forxiga (dapagliflozin) er innvilget refusjon og er første behandling som både gir bedre overlevelse og bremser forverring av kronisk nyresykdom – en sykdom om lag 10 prosent av Norges befolkning lever med. Ledende ekspert og overlege Trond Geir Jenssen mener refusjonen er en milepæl.

Et vendepunkt

– Dette er et viktig vendepunkt i behandlingen av en sykdom som mange ikke er klar over, eller ikke har hatt gode behandlingsalternativer til. Vi må helt tilbake til begynnelsen av 1990-tallet, da ACE-hemmere kom på markedet, for å finne det siste store gjennombruddet i legemiddelbehandling av kronisk nyresykdom. Nå finnes en behandling som gjør at mennesker som lever med sykdommen, hvis den oppdages, kan utsette tiden til dialyse, unngå nyresvikt og død. Det er ikke ofte vi ser en reduksjon av total død i studier, sier Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus.

Dapagliflozin ble for snart ti år siden lansert som et glukosesenkende medikament til bruk ved type 2 diabetes. Jenssen forklarer at legemidlet senker blodsukkeret ved at man tisser ut glukose. Denne effekten på blodsukkeret er tilstede så lenge nyrefunksjonen er rimelig normal, ifølge Jenssen.

– Imidlertid så man i tidlige studier signaler på at medikamentet kan være nyttig mot hjerte- og nyresvikt, og da også ved nyrefunksjoner lavere enn normalt. Eksperimentelle studier har vist at det håndterer saltutskillelsen fra nyrene på en gunstig måte, slik at de små strukturene i nyrene bevares lenger, forklarer professoren til Health Talk.

Mange lever med uoppdaget kronisk nyresykdom

Om lag 10 prosent av Norges befolkning lever med kronisk nyresykdom. Selv om sykdommen er utbredt, er det mange pasienter som ikke vet at de har diagnosen. Så få som 10-20 prosent av pasientene er klar over at de bærer på sykdommen.

Kronisk nyresykdom utvikler seg oftest i det stille, og det er mulig å leve i mange år med sykdommen uten å merke det. Når symptomene først melder seg, kan sykdommen være så alvorlig at den kan true liv og helse.

– Kronisk nyresykdom bør settes på nasjonal dagsorden og gjøres mer kjent for både leger og pasienter. Vi har gode rutiner for diabetespasienter med årskontroller, men vi mangler gode systemer både for å identifisere og følge opp de andre pasientene, sier Kristian Jong Høines, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Helsehuset Tananger.  

Daglig leder i LNT, Marit Lundberg, sier seg enig med Høines.

– Mange av våre medlemmer er pasienter som kjenner konsekvensene av ikke å oppdage sykdommen på et tidlig stadium. Det er utrolig viktig at både allmennheten og helsepersonell får bedre kjennskap til denne sykdommen, behandling og hva man selv kan gjøre. Det har hele samfunnet vårt interesse av, sier Lundberg.


Daglig leder i LNT, Marit Lundberg. Foto: Jon Anker Lisberg Sarpebakken

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073