Gå til innholdet

Stiftelsen Dam-midler til tre prosjekter

LNT mottar midler til tre koronarelaterte prosjekter.

30.04.2020

I løpet av april har Stiftelsen Dam delt ut 20 millioner kroner til 121 prosjekter med fokus på koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. LNT og LNTBU har søkt på fire prosjekter og fikk torsdag beskjed om at tre av prosjektene ble innvilget. Dette gjør at vi i tiden framover har mulighet til å styrke foreningens likepersonsarbeid, samle barn og unge på "sommerleir” og gjennomføre lavterskeltrening sammen over nettet.

Følgende prosjekter mottar støtte: 

Digital besøkstjeneste 

Tildelt 150 000 kr.

Dette prosjektet har som hovedmål å styrke likepersonsarbeidet til LNT ved å tilby digital besøkstjeneste der LNTs medlemmer får muligheten til å snakke med likepersoner over nettet. Sekretariatet i LNT vil starte planleggingen av dette i starten av mai og mer informasjon vil bli publisert på våre digitale plattformer og sendt til dialyseavdelinger rundt om i landet.

Lavterskeltrening over nett 

Tildelt 70 000 kr.

Målet med prosjektet er å tilby våre medlemmer et treningsprogram over nettet som kan bidra til økt fysisk aktivitet i en tid der fysisk kontakt med andre bør begrenses. Målet er å legge ut to treningsvideoer i måneden med øvelser som passer for alle uansett fysisk form. I tillegg arrangerer vi fellestrening over nettet der vi gjennomfører disse øktene i felleskap. Vi håper dette kan skape glede og mestring blant våre deltakere og øke den sosiale deltakelsen i organisasjonen.

Digital sommerleir 

Tildelt 200 000 kr.

Hovedmålet for prosjektet er å fremme sosial deltakelse blant medlemmer i LNTBU ved å erstatte den planlagte sommerleiren i Kristiansand. LNTBU-styret ønsker at leiren blir et tilbud for hele familien og ønsker derfor å tilby både søsken og foreldre muligheten til å delta. På dagtid vil LNTBU-styret gjennomføre ulike aktiviteter med de unge deltakerne og på kveldstid vil det bli arrangert samtalegrupper for foreldre som ønsker å dele erfaringer. Alle barn og unge som ønsker å delta på sommerleiren vil få tilsendt en leirpakke i posten som inneholder alt av utstyr som trengs for å gjennomføre aktivitetene. Vi håper å se mange unge LNTBU-ere og deres familie i slutten av juni!

LNTs organisasjonskonsulent, Marit Lundberg, som har skrevet søknadene, er henrykt over tildelingene.

-Det er svært gledelig at vi nå har muligheten til å tilby våre medlemmer alternative aktiviteter i denne krevende tiden. Jeg gleder meg til å starte planleggingsfasen og høre alle de gode ideene fra de ulike prosjektgruppene. Det blir en spennende vår med mye planlegging, og vi gleder oss til å kunne gi dere gode og tilrettelagte tilbud i tiden framover, sier Lundberg. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073