Gå til innholdet

Spesialisthelsetjenesten bør brukes mer under en pandemi

Illustrasjonsfoto, unsplash.com

Hvorfor kan ikke en større del av ansvaret delegeres til dem som har spesialkompetanse?

27.09.2022

Av Jon Anker Lisberg Sarpebakken, redaktør og kommunikasjonsansvarlig i LNT og Lars Skar, styreleder i LNT

Dette debattinnlegget ble publisert i en forkortet versjon i Dagsavisens papirutgave torsdag 22. september. 

Organtransplanterte er blant dem som ikke oppnår like god effekt ved vaksinasjon. Immundempende medikamenter sørger for at kroppen ikke frastøter seg det transplanterte organet, men senker også immunresponsen ved vaksinasjon. Det fører til at mange ikke danner tilstrekkelig mengder antistoffer mot gitte sykdommer ved vaksinasjon. Det gir den uheldige situasjonen at mange av dem som i størst grad vil ha nytte av beskyttende antistoffer, ikke får det. Organtransplanterte er fremhevet blant risikogruppene for alvorlig forløp ved covid-19-sykdom.

Tilsvarende vaksineproblematikk gjelder i varierende grad andre grupper med svekket immunforsvar, grovt regnet inntil 200 000 mennesker.

Under pandemier er det Folkehelseinstituttet (FHI) som gir faglige retningslinjer for gjennomføring av nasjonale vaksinasjonsprogrammer, slik som koronavaksinasjonsprogrammet. Dette er i henhold til Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Koronavaksinasjonsprogrammet har fungert godt for befolkningen generelt, da majoriteten har god effekt av vaksiner. Men når en betydelig andel mennesker ikke har god effekt av å følge det ordinære vaksinasjonsprogrammet, bør disse følge et annet opplegg. Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT) representerer mange av disse menneskene.

FHI har bremset fremdriften

LNT opplever at fagmiljøet innen nyremedisin gjennom hele pandemien har vært offensive for å sikre at våre grupper skal tilbys vaksinasjon i et annet tempo og i en annen organisering enn normalbefolkningen. Vi erfarer imidlertid at FHI flere ganger har bremset fremdriften i vaksinespørsmålet. Når klarsignalet derfra har kommet, har det for pasientene gått så lang tid mellom dosene at sannsynligheten for en samlet effekt er redusert. For de som bruker immundempende medikamenter vil sannsynligheten for å danne antistoffer øke ved korte intervaller mellom dosene. Én oppfriskningsdose gir isolert sett ikke samme effekt, særlig hvis det har gått lang tid siden forrige dose.

Hvorfor kan ikke de som er kliniske spesialister på sitt felt i større grad avgjøre hva som er den beste løsningen for sine pasienter? FHI sitter på mengder med fagkompetanse, men de er ikke spesialister på enhver sykdomsgruppe.

I ekstraordinære situasjoner, som en pandemi, kan man heller ikke nødvendigvis lene seg på et fyldig datagrunnlag for å treffe alle beslutninger. Da er det desto viktigere å lytte til hva spesialistene mener er lurt å gjøre, basert på den begrensede informasjonen som er tilgjengelig.

De sårbare rammes ekstra hardt

For mange av LNTs medlemmer har det vært svært fortvilende ikke å oppnå vaksinebeskyttelse mot en potensielt farlig sykdom. Samtidig har det vært frustrerende å vente på grønt lys for tilbud om ytterligere doser, når vi opplever at spesialistene har ønsket å tilby det. Mange av våre medlemmer har isolert seg mye under pandemien, og er usikre på hvordan de skal forholde seg med økende smittetrykk.

Et skreddersydd vaksinasjonsprogram vil være en sterk bidragsyter for å motvirke at pandemien rammer de sårbare ekstra hardt.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073