Gå til innholdet

Skal filme flerspråklig informasjon om covid-19

Foto fra pixabay.com

LNT mottar midler til å skreddersy informasjon til transplanterte og nyresyke

23.11.2020

Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og LNT samarbeider om et nytt koronarelatert prosjekt. Prosjektet springer ut fra et behov for skreddersydd, flerspråklig informasjon om covid-19 til transplanterte og nyresyke. Det er fjerde gangen LNT mottar "koronamidler" etter å ha søkt til Stiftelsen Dam. 

Fremmedspråklige særlig utsatt 

Med pandemien fulgte en digidemi, et skred av informasjon av varierende kvalitet om covid-19, hvor mange trenger hjelp til å skille relevant informasjon fra støy. Selv om de fleste i dag har tilgang til digital helseinformasjon, er det fortsatt kun personer med god digital kompetanse og god helsekompetanse som med letthet kritisk kan vurdere informasjonskilder og navigere seg frem til relevant helseinformasjon på internett. Fremmedspråklige som ikke behersker norsk eller engelsk og personer med svake leseferdigheter rammes i særlig grad, og er spesielt sårbare grupper i disse tider.

Skal oversettes til en rekke språk 

Dette prosjektet skal tilby digital, muntlig helseinformasjon om covid-19 på flere språk, skreddersydd til transplanterte og nyresyke. Tiltaket vil også kunne være til nytte for andre som trenger bistand til å navigere gjennom mylderet av helseinformasjon om covid-19. LNT har knyttet seg til leger, sykepleiere og kommunikasjonsarbeidere fra Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus og tolketjenester for å kunne realisere målet. Tre leger skal lage forelesninger over viktige temaer relatert til covid-19 for vår pasientgruppe. Disse skal filmes på norsk og oversettes til språk som engelsk, spansk, fransk, russisk, arabisk, urdu, vietnamesisk, somali og tigrinja.

Tilgjengelig digital helseinformasjon fra norske offentlige myndigheter domineres av skriftlig informasjon på norsk og engelsk. Mange finner muntlig informasjon mer tilgjengelig enn skriftlig informasjon, særlig i form av video. De som ikke behersker norsk eller engelsk har behov for informasjon på et språk de forstår. Personer som enten møter språkbarrierer, har lav digital kompetanse eller svake leseferdigheter velger andre, mindre pålitelige informasjonskilder.

Forelesningene som filmes i dette prosjektet skal gjøres om til korte, informative videosnutter og legges ut på LNTs hjemmeside mot slutten av 2020 og starten av 2021. Prosjektet er estimert å vare til september 2021.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073