Gå til innholdet

Se foredragene fra LNTs fagseminar om koronapandemien

Seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet, Kristian Heldal. Foto: Alessio Attanasio/Horn & co

Videoer fra foredragene er lagt ut på LNTs YouTube-kanal.

17.11.2022

15. og 16. oktober arrangerte LNT helgesamling med fagseminar og sosialt samvær. I underkant av 80 medlemmer deltok på helgesamlingen, som du kan lese mer om i LNT-nytt 4/2022. Det sendes ut og kan leses på nett fra og med 2. desember.

Er du ikke medlem? Ved å trykke på knappen under kan du lese om hva et medlemskap i LNT gir. 

Bli medlem 

Covid-19 – hva betyr det for deg som er transplantert?

Kristian Heldal er seksjonsoverlege ved Seksjon for nyremedisin på Rikshospitalet. I sitt foredrag snakker han om hva covid-19 betyr for deg som er transplantert. Sentrale temaer er dannelse av antistoffer etter vaksinasjon, behandlingsmuligheter og hvilken forskning som gjøres på feltet.

Se Heldals foredrag på LNTs YouTube-kanal. 

Erfaringer fra en dialyseavdeling under koronapandemien

Mens alle fikk beskjed om å holde seg så mye hjemme som mulig under pandemien, måtte pasienter i hemodialyse fortsette å reise til og fra sykehuset minst tre ganger i uken. Eva Helgesen er sykepleier på dialyseavdelingen ved Nordlandssykehuset i Bodø. I sitt foredrag snakker hun om hvordan de jobbet for å ta vare på pasientene da koronapandemien inntraff.

Se Helgesens foredrag på LNTs YouTube-kanal. 

Helsedirektoratets rolle i håndteringen av koronapandemien

Ingebjørg Skrindo er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. I sitt foredrag tar hun opp følgende spørsmål: Hvilke ansvarsområder har Helsedirektoratet (Hdir) under en pandemi? Hvordan jobber Hdir med utformingen av anbefalinger til Regjeringen? Hvordan arbeidet Hdir med å sikre at de i risikogruppen for alvorlig forløp ble ivaretatt? Hvilke instanser samarbeidet Hdir mest med under pandemien?

Se Skrindos foredrag på LNTs YouTube-kanal. 

Hvordan opprettholde god psykisk helse i isolasjon?

Hvordan kan en pandemi påvirke befolkningens psykiske helse? Hvilke grep kan man gjøre for å opprettholde en god psykisk helse under isolasjon? Det er blant spørsmålene psykologspesialist Else Resser Heyerdahl tar opp i sitt foredrag. Du får også servert psykologens «fem om dagen» ved isolasjon.

Se Heyerdahls foredrag på LNTs YouTube-kanal. 

 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073