Gå til innholdet

Rundt en tredjedel av landets nyretransplanterte har hatt covid-19

LNT har vært i kontakt med Norsk nyreregister.

12.10.2021

Organtransplanterte og personer med kronisk nyresykdom er fremhevet blant gruppene som har forhøyet risiko for alvorlig forløp ved covid-19-infeksjon. Her til lands holder Norsk nyreregister oversikten over antall registrerte covid-19-tilfeller hos nyretransplanterte og dialysepasienter. Det finnes ikke noe tilsvarende oversikt for lever- og pancreastransplanterte.

LNT har vært i kontakt med professor og nyrelege Anders Åsberg om covid-19. Åsberg er daglig leder i Norsk nyreregister. 

Hvorfor mange transplanterte og dialysepasienter har gjennomgått covid-19 og hvor mange dødsfall er det registrert?

— Det er nok en del mørketall her, men jeg har fått meldt inn 381 dialysepasienter og 1224 nyretransplanterte pasienter med covid-19. Dødsfall av covid-19 er henholdsvis 12 og 69. Det vil si at ca. en tredjedel av alle nyretransplanterte pasienter har hatt covid, mens andelen dialysepasienter er noe lavere, litt under en fjerdedel, sier Åsberg. 

Disse tallene gir en overlevelse på 94,4 prosent hos nyretransplanterte og 97 prosent hos dialysepasienter.

— I de analysene vi har sett på, er alder en av de aller viktigste faktorene, men jeg vil minne om at det også er unge pasienter som har dødd av covid-19. Tre av ni av de avdøde de siste månedene er 60 år eller yngre, sier Åsberg.

Kan det skilles på vaksinert og uvaksinert hos de avdøde?

— Blant de avdøde finner vi både vaksinerte og uvaksinerte pasienter. Av de vaksinerte er det hovedsakelig de med dårlig vaksinerespons som er utsatt, det vil si de med lave antistoffnivåer.

Hva vet man om senvirkninger av covid-19 hos våre grupper? 

— Vi har ikke noen gode data på dette, men i det Europeiske samarbeidet ERACODA, der vi bidro med norske data, kom det ut en artikkel som omhandlet dette for ikke lenge siden, sier Åsberg.

Resultater fra studien

Her er en kort sammenfatning av studiens resultater og konklusjon, oversatt av kommunikasjonsansvarlig i LNT. Les hele artikkelen her.

Studien inkluderte 912 covidpasienter med gjennomsnittsalder på 56,7 år. 26,4 prosent av disse ble ikke lagt inn på sykehus, 57,5 prosent ble lagt inn på sykehus uten behov for intensivbehandling og 16,1 prosent ble lagt inn på sykehus med behov for intensivbehandling. Ved oppfølging tre måneder etter at sykdommen inntraff, var den totale overlevelsen på 82,3 prosent. Fordelt på de tre ovennevnte gruppene var overlevelsen henholdsvis 98,8 prosent, 84,2 prosent og 49 prosent.

Ved tre måneders oppfølging ble akutt avstøtning registrert hos 0,8 prosent, behov for nyreerstattende behandling registrert hos 2,6 prosent og sviktende nyre hos 1,8 prosent. Dette er tall for hele gruppen. Dersom man kun ser på gruppen som hadde behov for intensivbehandling, er tilsvarende tall henholdsvis 2,1 prosent, 10,6 prosent og 10,6 prosent.

Av de overlevende pasientene ble det rapport at henholdsvis 83,3 prosent og 94,4 prosent hadde nådd sin pre-covid-19 legerapporterte funksjonelle og mentale helsestatus innen tre måneder.

Av pasientene som ennå ikke hadde nådd sin tidligere funksjonelle og mentale helsestatus, forventet deres behandlende lege at 80 prosent ville gjøre det innen det kommende året. Behov for intensivbehandling var assosiert med lav sannsynlighet for å nå tidligere funksjonell og mental helsestatus.

Konklusjon

Hos nyretransplanterte i live ved tre måneders oppfølging var funksjonell og mental helse god for både ikke-innlagte og innlagte pasienter. Blant pasientene med behov for intensivbehandling var det flere som ikke oppnådde sin tidligere helsetilstand.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073