Gå til innholdet

Paired Living Donations

Resolusjon om "Paired Living Donations" (mellom par/ektepar) vedtatt av Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan (NNS) er nå sendt Scandiatransplant.

20.10.2017

Som flere har erfart er det ikke alltid at levende giver har god nok match til at en transplantasjon kan gjennomføres. Denne resolusjonen oppfordrer Scandiatransplant til å sette dette i system på tvers av landegrensene i hele Norden (på samme måte som nekroorganer).

Bakgrunn

Saken ble vurdert som egnet for Scandiatransplant i en rapport fra Helse- og omsorgsdepartemenet i 2008. Det har dessverre skjedd lite siden.
På NNS møte i Bergen høsten 2015 kom dette opp som en sak fra Danmark, men Norge og Finland kan ikke gjennomføre dette nasjonalt med bare et transplantasjonssenter, og krav til anonymitet mellom to "par".

LNT har vedatt dette i vårt handlingsprogram 2017-2019.
Norge fremmet utkast til en resolusjon på NNS møtet i Reykjavik i september. Alle de nordiske foreningene har sagt ja til dette, og resolusjonen er nå sendt til Scandiatransplant.
Vi håper at når denne muligheten settes i system, vil det i hele Norden kunne gjennomføres flere levende giver-transplantasjoner.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073