Gå til innholdet

Organtransplanterte og kronisk nyresyke prioriteres opp

Foto fra pixabay.com

Folkehelseinstituttets anbefalinger er justert i andre versjon av koronavaksinasjonsprogrammet.

21.12.2020

I Folkehelseinstituttets første anbefalinger for vaksineprioriteringer, fremgikk det at personer over 65 år skulle prioriteres foran personer i alderen 18-64 med underliggende sykdommer, herunder organtransplanterte og kronisk nyresyke.

I den andre versjonen av rapporten, publisert 18.desember, fremgår det at organtransplanterte og kronisk nyresyke i alderen 18-64 skal prioriteres likt som aldersgruppen 65-74 år. Først prioriteres beboere i sykehjem, så personer over 85 år og deretter personer i alderen 75-84 år. Her finner du komplett prioriteringsrekkefølge.

LNT har lenge vært tydelige på at det er gode holdepunkter for at organtransplanterte og kronisk nyresyke uansett alder er blant risikogruppene som bør vaksineres tidligst mulig. Da det i oktober ble klart at en ekspertgruppe med spesialkompetanse i etikk skulle nedsettes for å gi råd til Folkehelseinstituttet om hvilke grupper som skal vaksineres først, sendte LNT derfor innspill til ekspertgruppen om dette.

Prioritert opp

Den siste tiden har LNT hatt dialog med fagmiljøet innen transplantasjon og nyremedisin vedrørende FHIs anbefalinger for prioriteringsrekkefølge. Vi henvendte oss til FHI og argumenterte på nytt for at LNTs pasientgrupper burde få økt prioritet, uavhengig av alder. 

Av de oppdaterte anbefalingene fremgår det altså at enkelte underliggende sykdommer eller tilstander, herunder organtransplanterte og personer med kronisk nyresykdom, får økt prioritet når vaksinen skal fordeles. De øvrige sykdomsgruppene som blir nevnt er immunsvikt, hematologisk kreftsykdom de siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) og nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon.

Hva med de under 18 år?

Barn og unge under 18 år anbefales foreløpig ikke å inkluderes i nasjonalt koronavaksinasjonsprogram, uavhengig av underliggende sykdom, fremgår det i de nye anbefalingene. Dette baserer seg på dagens kunnskap om sykdommen og den svært lave risikoen for alvorlig forløp. I tillegg er det sannsynlig at vaksinene i første omgang ikke vil bli godkjent for barn og unge. Det er også sannsynlig at dette vil gjelde gravide, men her må vi også vente på mer kunnskap om det foreligger økt risiko for alvorlig forløp hos gravide, veid opp mot potensielle ulemper ved vaksinasjon. 

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073