Gå til innholdet

Organdonasjon - når død gir liv

Når en pasients eneste utvei er å få et nytt organ, står flere overfor en krevende utfordring.

02.03.2017

Fra Oslo Universitetssykehus:

Kommunikasjonsdirektør ved Oslo Universitetssykehus, Annelene Foss Svingen, skriver på sykehusets ekspertblogg at det finnes flere opplagte årsaker til at organdonasjon er krevende. Flere er emosjonelt involvert, og man skal ta stilling til organdonasjon i en svært spesiell situasjon.

- Medisinske fremskritt gjør at vi kan redde stadig flere, men ikke uten donorer. Antallet donorer øker dessverre ikke i takt med verken den medisinske utviklingen, økt levealder eller økningen i antallet personer med alvorlige sykdommer. Samtidig er det et paradoks at disse tre faktorene medfører et større behov for donorer enn noen gang, skriver Foss Svingen i sitt blogginnlegg.

Oslo Universitetssykehus er eneste transplantasjonssenter i Norge, og gjennomførte i 2016 ca 400 transplantasjoner.

LNT har tidligere skrevet om den utfordrende situasjonen rundt økende venteliste for transplantasjon og økende avslagsrate for organdonasjon. Du kan blant annet lese om dette her.

Les hele blogginnlegget fra Oslo Universitetssykehus.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073