Gå til innholdet

Oppgang i nyretransplantasjoner med avdød donor

Illustrasjonsfoto, pixabay.com

Det viser transplantasjonstallene for første kvartal i 2022.

07.04.2022

Det ble gjennomført 52 nyretransplantasjoner med avdød donor i løpet av årets tre første måneder. Det er elleve flere enn i tilsvarende periode i fjor, da det ble gjennomført 41 transplantasjoner.

Høyeste på ti år 

— Vi må faktisk helt tilbake til 2012 for å finne et høyere tall i årets første kvartal, da det ble gjennomført 54 nyretransplantasjoner. Det vitner om at transplantasjonsprogrammet med avdød donor ikke er satt tilbake av koronapandemien, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte (LNT).

Samtidig viser tallene en nedgang i antallet transplantasjoner med levende giver. Mens det i fjor ble gjennomført 19 transplantasjoner i årets første kvartal, er det gjennomført 9 til nå i 2022.

— Denne nedgangen kan imidlertid tilskrives koronapandemien. På grunn av høye smittetall ble det ikke gjennomført nyretransplantasjoner med levende giver i januar, forteller Skar.

Liten nedgang i transplantasjonslisten

Antallet pasienter som venter på nyretransplantasjon har økt gjennom flere år, men de siste tallene viser en liten nedgang. Ved inngangen til 2022 talte transplantasjonslisten for nyre totalt 564 personer, hvorav 173 var midlertidig avmeldt. Per 31. mars teller transplantasjonslisten totalt 554 personer, hvorav 218 er midlertidig avmeldt. Det kan være flere faktorer som gjør at pasienter meldes midlertidig av listen, for eksempel pasientens helsemessige tilstand.

Ingen pancreastransplantasjoner

Det ble ikke gjennomført noen pancreastransplantasjoner i årets første kvartal. Leder av Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line, tror at hovedårsaken til det lave antallet pancreastransplantasjoner de siste årene er at færre henvises, og at transplantasjonslisten derfor er kort. Fire personer er påmeldt transplantasjonslisten ved første kvartal.

— Grunnen til lavere henvisningsrate er nok dels relatert til relativt betydelige forbedringer i vanlige diabetesbehandling med tilgang på pumper, automatisering og digital kontroll via apper og lignende. Det betyr ikke at behovet for pancreastransplantasjoner forsvinner ennå, men jeg tviler på at tallene vil være slik de var for inntil 4-5 år siden, sier Line.

Levertransplantasjoner

Det ble gjennomført 23 levertransplantasjoner i løpet av årets tre første måneder, hvilket er fem færre enn i fjor og på samme nivå som foregående år. Totalt var 43 personer påmeldt transplantasjonslisten for lever, som er elleve flere enn ved inngangen til 2022, da den talte 32. Tilgangen på donorlevere i Norge dekker i stor grad behovet for transplantasjoner, som gjør at transplantasjonslisten holdes forholdsvis stabil.

Knapp nedgang i avslagsprosenten
Avslagsprosenten betegner andelen donasjoner som ikke ble realisert som følge av avslag fra pårørende eller avdøde selv. Etter at avslagsprosenten lå over 30 prosent store deler av fjoråret, har den sunket til 28 prosent i første kvartal i 2022.

— Vi håper at tallet synker ytterligere, og helst ned mot og under 20 prosent. Jeg minner om at avslagsprosenten for tre år siden var 16 prosent, sier Skar. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073