Gå til innholdet

Oppgang i antall nyretransplantasjoner

Det er transplantert 146 nyrer i første halvdel av 2019. Det er 27 flere enn i tilsvarende periode i fjor.

03.07.2019

-Vi har ikke sett flere nyretransplantasjoner i første halvår siden 2012. Nå krysser vi fingrene for at utviklingen fortsetter, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

Oppgangen kommer blant annet som følge av en økning i antall meldte potensielle donorer fra landets donorsykehus, samt at avslagsprosenten holder seg lav. I første halvår ble det meldt 167 potensielle donorer, hvorav 61 ble relisert. Tallene for første halvår i fjor var 147 meldte potensielle donorer og 43 realiserte donasjoner. 

Stigende transplantasjonsliste

Samtidig viser tallene at antallet pasienter på transplantasjonslisten stadig øker. Totalt er det nå 378 pasienter som venter på ny nyre. Det er høyere enn noen gang.

-Den utviklingen har blant annet sammenheng med at befolkningen blir eldre. Samtidig ser vi en økt forekomst av nyresvikt som følge av hjerte- og karsykdommer, økt blodtrykk og diabetes. I tillegg blir transplantasjon vurdert som en egnet behandlingsform for stadig flere pasienter med kronisk nyresvikt, forklarer Skar.

Lever og bukspyttkjertel

Tallene viser videre at antallet pasienter som venter på lever- og bukspyttkjerteltransplantasjon holder seg stabilt lave. Mens 28 venter på ny lever, er det 13 som venter på ny bukspyttkjertel.

I første halvår ble det gjennomført 54 levertransplantasjoner, som er 11 mer enn første halvår i 2018. Antallet bukspyttkjerteltransplantasjoner er 7, mot 5 i fjor.

Lav avslagsprosent

Andelen donasjoner som ikke ble gjennomført på grunn av avslag fra pårørende eller avdøde selv, er 17 prosent. På samme tid i fjor var den på 23 prosent.

-Det er gledelig at avslagsprosenten holder seg på det nivået, etter at den var på 16 prosent i årets første kvartal, sier Skar. 

Denne teksten ble sendt ut som pressemelding 3.juli 2019. 

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073