Gå til innholdet

Ønsker du å delta i et forskningsprosjekt?

Vil du bidra til å skaffe ny kunnskap og være med å forbedre diagnostikk? Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, søker deltagere til et forskningsprosjekt om urinsyre.

28.11.2016

Fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN):

Har du høy urinsyre og psoriasis, dårlig nyrefunksjon eller nedsatt toleranse for melk? 

Vil du delta i et forskningsprosjekt for å teste ut ny diagnostisk tilnærming ved høy urinsyre som avklarer mekanismer bak tilstanden hos den enkelte?

Bakgrunn
Urinsyregikt – ofte kalt podagra – er en plagsom, ofte smertefull sykdom. Sykdommen skyldes at urinsyre blir avleiret i kroppens vev og utløser betennelse. Mekanismene bak dette er dårlig forstått. Vi ønsker å utforske en ny metode for å måle mengden urinsyre i blod og urin med sikte på å forstå disse mekanismene bedre. Bedre forståelse kan danne grunnlag for bedre behandling av den enkelte pasient og – eventuelt – forebyggende tiltak mot tilstander som ofte henger sammen med urinsyregikt, så som diabetes, fedme, hjertekarsykdommer, høyt blodtrykk og nyresykdom

Hva innebærer prosjektet?
Vi vil invitere personer som har unormalt mye urinsyre i blodet. Undersøkelsen skal gjennomføres på Forskningsposten på UNN i Tromsø. Dersom du vil delta i studien, ber vi deg ta kontakt med vår studiekoordinator spesialsykepleier Kristin Jenssen på telefon 776 26909, eller signere og returnere det vedlagte samtykkeskjemaet til oss. Du blir deretter kontaktet per telefon av en sykepleier fra Forskningsposten på UNN.

Se mer informasjon og samtykkeskjema her (PDF)

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073