Gå til innholdet

Økning i antall donasjoner og transplantasjoner

OUS – Rikshospitalet har nylig publisert donasjons- og transplantasjonstall for første halvår 2017. Tallene viser for første gang på mange år en positiv økning både i antall donasjoner og utførte organtransplantasjoner.

31.07.2017

For første halvår 2017 er det utført (sammenlignet med første halvår 2016):

  • 11 flere nyretransplantasjoner med levende giver av nyre, totalt 42.
  • 10 flere nyretransplantasjoner med nyre fra avdød giver, totalt 95.
  • 5 flere levertransplantasjoner, totalt 51.
  • 4 flere bukspyttkjertel transplantasjoner, totalt 7 (men nedgang på 5 nyre/bukspyttkjertel i kombinasjon).

Andre tall

  • Det ble meldt inn 167 potensielle donorer.
  • Det ble gjennomført 9 flere donasjoner, totalt ble det gjennomført 61 donasjoner.
  • Avslagsprosenten (pårørende som sier nei til organdonasjon) har gått ned fra 22 prosent i 2016 til nå 15 prosent.
  • Det er nå 337 pasienter som venter på en nyretransplantasjon, ved årsskiftet var det 349. En nedgang på 12 pasienter på ventelisten.

- Det er en gledelig utvikling at flere nå sier JA til organdonasjon og at flere som trenger det får tilbud om en livreddende transplantasjon, sier styreleder Ragnar Skjøld i LNT. Vi håper at denne positive utviklingen fortsetter framover. Det er samtidig satt i gang et prosjekt for å øke andelen levende giver av nyre (fra nær familie). Skal vi få bukt med den økende ventelisten til nyretransplantasjon må andelen levende giver av nyre økes betydelig.

- Samtidig må helsemyndighetene rette fokus på å forebygge hjerte-kar sykdommer og diabetes 2 i befolkningen. Disse livsstilssykdommene utgjør hele 50 prosent av årsakene til kronisk nyresykdom og behovet for dialyse og transplantasjon, avslutter Skjøld.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073