Gå til innholdet

Nyutviklet sensorplaster måler dialysepasienters væskebalanse

Jørn Kværness fra Mode Sensors (stående) viser fram plasteret til Hans Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen Dam. Foto: Kim Goksøyr Strande

-Dette gjør at vi kan fange opp avvik på et tidlig tidspunkt, sier nyrelege.

22.11. 2019

Det å opprettholde en god væskebalanse er viktig for alle og enhver. Velfungerende nyrer spiller en sentral rolle når det kommer til regulering av kroppens væskebalanse. Hos dialysepasienter blir nyrenes oppgaver ivaretatt av en «kunstig nyre». Behandlingen sørger for å fjerne avfallsstoffer og overskuddsvæske fra blodet. Nøyaktige data om væskebalansen er viktig for å sikre god behandling av en pasient med kronisk nyresykdom. En stabil væskebalanse er avgjørende for å forhindre komplikasjoner og innleggelser. Til nå har det ikke vært noen metodisk gullstandard for måling av pasientens væskebalanse.

Nå har imidlertid Trondheim-selskapet Mode Sensors kommet på banen med en nyvinning som kan rokke ved dette. De har spesialkonstruert et plaster som kan sitte på kroppen i 1-2 uker, og sender svake, elektriske strømmer inn i kroppen. Plasterets sensor fanger opp pasientens salt- og elektrolyttsammensetning, og fremstiller kroppens væskebalanse på bakgrunn av dette. Informasjonen kan plukkes opp av helsepersonell via en skyløsning.

Kan forhindre innleggelser

I 2019 har 16 dialysepasienter ved Sykehuset Levanger vært testgruppe i et prosjekt som har fått midler fra Stiftelsen Dam, etter å ha søkt gjennom LNT. Dialysepasienter er en godt egnet kontrollgruppe for å sjekke om plasteret måler korrekt væskebalanse. Helsepersonellet på avdelingen vurderer nemlig pasientenes væskebalanse jevnlig, ettersom de kommer for dialyse flere ganger ukentlig.

Solfrid Romundstad er spesialist i nyresykdommer, og overlege ved Medisinsk avdeling på Sykehuset Levanger. Sammen med avdelingssykepleier Mathias Fossland har hun hatt ansvaret for å få med sykehusets dialysepasienter på testingen. Hun forteller at dette verktøyet vil gjøre det lettere å følge med på hjemmedialysepasientene mellom oppsatte kontroller på sykehuset.

-Dette er fremtiden. Kanskje særlig for monitorering av hjemmepasienter. Dette gjør at vi kan fange opp avvik på et tidlig tidspunkt – og korrigere balansen underveis. Kanskje kan det forhindre innleggelser, sier hun.

Ingen gullstandard for måling av væskebalanse

Til nå har det altså ikke vært noe enkelt, foretrukket verktøy for måling av pasientens væskebalanse. Dermed kombinerer leger i klinisk praksis et knippe metoder for å skape et helhetlig bilde av hydreringsgraden. Dette være seg kliniske undersøkelser om hevelser og tungpust, blodprøver, vektmåling, måling av blodtrykk og pulsmåling, blant annet. Til sammen gir dette et presist øyeblikksbilde, men muliggjør ikke å fange opp kritiske avvik når pasienten er ute av klinikken. Med dette sensorplasteret kan man nå måle hydreringstrender over tid.

Dette prosjektet er et eksempel på at helsetjenesten og næringslivet kan ha god nytte av samarbeid, med god støtte fra Stiftelsen Dam og LNT.

-Det er helt kritisk at vi bidrar til å utvikle kompetansen i helsevesenet, sier prosjektleder og utviklingssjef i Helse Nord-Trøndelag, Therese Troset Engan.

-Mange bedrifter, studenter og forskere jobber med nye løsninger som vil kunne forbedre tjenestene vi leverer til pasientene våre. Da er det viktig at vi stiller opp både med kompetanse, fasiliteter og brukere som kan teste nye løsninger sammen med våre partnere, sier Engan.

Stiftelsen Dam, som tildelte midler til prosjektet, dro 20. november sammen med LNT på besøk til Sykehuset Levanger for å høre om prosjektet. Dams generalsekretær, Hans Christian Lillehagen, er imponert:

-Dette betyr forhåpentlig enda sikrere behandling av pasienten, at behandlingen blir billigere og mer fleksibel. Samtidig er prosjektet med på å øke kunnskap og utvikle ny teknologi som det faktisk er behov for i den «digitale klinikken», sier Lillehagen.

Enorm effekt

Jørn Kværnes fra Mode Sensors forteller at plasterets bruksområde kan bli veldig bredt. En stor, sannsynlig brukergruppe er eldre mennesker, som er mer utsatt for dehydrering grunnet faktorer som redusert tørstefølelse, redusert væskeinntak, demens eller vanndrivende medikamenter.

Det å avdekke potensiell dehydrering på et tidlig tidspunkt kan forebygge urinveisinfeksjon, utmattelse, forvirring, besvimelser og fall, for eksempel.

-Effekten av å måle væskebalansen er enorm. Dette kan være bra for geriatriske pasienter generelt. Plasteret er ikke bare anvendelig for spesialisthelsetjenesten, men også hele primærhelsetjenesten, sier Kværness.

Everton FC

Det er imidlertid sannsynlig at markedet for dette plasteret vil strekke seg langt utover helsesektoren. Kartlegging av væskebalanse vil være av interessere for en rekke fagfelt, som for eksempel toppidrettsutøvere. Mode Sensors har for eksempel allerede fått en henvendelse fra den engelske Premier League-klubben Everton FC.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073