Gå til innholdet

Når kommer vaksineinnkallingen?

Vaksineringen av befolkningen er i gang.

08.01.2021

Når kan transplanterte og kronisk nyresyke regne med å bli vaksinert?

— Det vil variere fra sted til sted, og det er kommunen som har ansvaret for vaksineringen. Det er en stor operasjon i hver kommune. Den beste måten å vite hva som skjer i egen kommune, er via fastlegen. En del transplanterte og pasienter i hjemmedialyse har imidlertid mest kontakt med sykehuslegen sin. Dersom du er usikker på om fastlegen har oversikt over sykdomsbildet ditt, kan det være lurt å melde fra om dette. Dialysepasienter mottar sykehusdialyse tre ganger i uka på sykehuset, så for denne gruppen er det mulig at vaksineringen går via sykehuset, sier Anna Varberg Reisæter, seksjonsoverlege på Nyreseksjonen ved Rikshospitalets Avdeling for transplantasjonsmedisin.

Fastlegenes store oppgave

Fastlegene skal holde oversikt over sykdomsbildet til mange pasienter. Det er en krevende oppgave. Dersom du har lite eller ingen kontakt med fastlegen din, kan det være klokt å ta kontakt for å forsikre deg om at hen er kjent med sykdomsbildet ditt. Organtransplanterte og kronisk nyresyke over 18 år skal prioriteres samtidig som aldersgruppen 65-74 år.

— Uheldige bivirkninger får ufortjent mye oppmerksomhet

Marit Dahl Solbu er seksjonsoverlege på Nyreseksjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og leder av Norsk nyremedisinsk forening. Hun mener at uheldige bivirkninger av vaksinen får for mye spalteplass i mediene.  

— Studiene som er gjort på vaksinene viser at alvorlige bivirkninger er ekstremt sjeldent, men dette får ufortjent mye oppmerksomhet i mediene fordi det har nyhetens interesse. Det kan være lurt ikke å legge så mye vekt på de historiene som blåses opp, råder Solbu.

Kan de med nedsatt immunforsvar regne med bivirkninger av annen karakter enn andre personer?

— Vaksinene er ikke testet ut hos utsatte risikogrupper, men det er ingen teoretisk grunn til å tro at de med nedsatt immunforsvar får andre bivirkninger enn ikke-transplanterte, sier Reisæter.

Hvor lenge bør man vente etter transplantasjon før det er trygt å bli vaksinert?

— De som nylig har kommet hjem fra Rikshospitalet etter transplantasjonsoppholdet, kan oftest vaksineres i henhold til rutinen i kommunen. Men det anbefales å gi beskjed til nyrelege/sykehuslege om at en har fått innkalling til vaksinasjon. I denne fasen blir pasientene fulgt opp veldig tett. Er man i stabil fase, anbefales vaksine, fastslår Reisæter.

Bør husstandsmedlemmer vaksineres?

— Vi råder familiemedlemmer til transplanterte og kronisk nyresyke om å takke ja til vaksinen dersom de får tilbudet. Det er fordi man ikke vet hvor god effekt vaksinen vil ha hos de med nedsatt immunforsvar, sier Reisæter.

Studie om antistoffer

I forbindelse med vaksineringen av landets nyretransplanterte, planlegges en studie som skal se på om nyretransplanterte danner antistoffer mot covid-19. Dersom studien får godkjenning, vil det sendes ut brev til nyretransplanterte om muligheten til å ta blodprøve 4-6 uker etter vaksineringen. Dialysepasienter fra noen sykehus vil også bli inkludert. Dette vil gi kunnskap om vaksinerespons som er nyttig å ha med seg for vaksinering i fremtiden.

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Borgenveien 66, 0373 OSLO Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073