Gå til innholdet

LNTs styreleder har gått bort

Lørdag 18. august kom den triste beskjeden om at LNTs styreleder, Ragnar Skjøld, har gått bort.

20.08.2018

Ragnar var med på å stifte LNT 9. mai 1981, og satt som styremedlem fra 1981 til 1983 og fra 1987 til 1991. Deretter ventet jobb som generalsekretær i foreningen – en jobb han hadde fra 1991 til 1996.

Sammen med Audun Bell var han ansvarlig for en landsdekkende, dugnadsbasert informasjonskampanje om organdonasjon i 1996, som var grunnlaget for opprettelsen av Stiftelsen Organdonasjon det påfølgende året.  

Fra 2015 engasjerte Ragnar seg på nytt i LNT, denne gang som styreleder. Han var lidenskapelig engasjert i vervet helt til det siste. 

Ragnars unike erfaring fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt hans egen sykehistorie, ga ham en innsikt som var uvurderlig når det kom til å spre budskapet i media og fremme saker i de riktige fora. Han hadde et godt samarbeid med helsepersonell, og benyttet enhver mulighet til å tale varmt om hva LNT jobbet med.

Selv ble Ragnar tidlig nyresyk og ble transplantert tre ganger. I sin siste periode som styreleder var han veldig engasjert i at LNTs ungdomsgruppe skulle utvikle seg og jobbe for å ivareta alle ungdommer som er nyresyke eller organtransplanterte.

Han representerte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og LNT i møter i Nasjonalt faglig nettverk for organdonasjon til transplantasjon i Helsedirektoratet gjennom flere år. Han ivret for det nordiske samarbeidet innen Nyresykes Nordiske Samarbeidsorgan – spesielt for å få til en nordisk ungdomsleir.

LNT har mistet en sterk stemme som alltid talte varmt for LNTs medlemmer og kjempet for deres sak.

Ragnar vil bli dypt savnet, spesielt for det gode utadrettede arbeidet han gjorde med å sette LNT på kartet.

Våre tanker går til Ketil og de nærmeste.

Nina Roland
Kst. styreleder LNT

LNT

Telefon: 23 05 45 50 E-post: post@lnt.no Besøksadresse: Fredrik Selmers vei 2 Kontonr.: 8230 06 01398 Vipps 125073